پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

مطالعه تطبیقی مراکز رشد فناوری های نوین


مطالعه تطبیقی مراکز رشد فناوری های نوین

مرکز رشد یا انکوباتور, یکی از ابزارهای رشد اقتصادی و مهمترین حلقه کلیدی در زنجیره ایده تا بازار است که به منظور حمایت از کارآفرینان تحصیلکرده تأسیس میشود و با ارایه امکانات و تسهیلات عمومی, زمینه شکل گیری شرکتهای جدید را فراهم میکند

مرکز رشد یا انکوباتور، یکی از ابزارهای رشد اقتصادی و مهمترین حلقه کلیدی در زنجیره ایده تا بازار است که به منظور حمایت از کارآفرینان تحصیلکرده تأسیس میشود و با ارایه امکانات و تسهیلات عمومی، زمینه شکل‌گیری شرکتهای جدید را فراهم میکند. با توجه به اهمیت مراکز رشد در توسعه فناوری، در این مطالعه لزوم بازنگری و تدوین قوانین و سیاست‌های حمایتی، مالی و راهکاری مدیریتی و عملیاتی در کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

عنوان فایل
مطالعه تطبیقی مراکز رشد فناوری‌های نوین application/pdf
fanavari novin.pdf
348 KB
دانلود

نویسندگان : راضیه منصوری، رضا رضایی، جهان گلستانی، شهاب الدین اسلامی، ربابه موسوی