پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

سیدمیرزا محمدباقر ملاباشی شیرازی


جنسیت: مرد
نام پدر: سیدمحمد موسوی
تولد و وفات: ( ... - ۱۲۴۰) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه اصولی
جامع منقول و معقول بود. چون معلم حسین‌‌‌علی میرزا فرمان‌‌‌فرما …

جنسیت: مرد
نام پدر: سیدمحمد موسوی
تولد و وفات: ( ... - ۱۲۴۰) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه اصولی
جامع منقول و معقول بود. چون معلم حسین‌‌‌علی میرزا فرمان‌‌‌فرما ، پسر فتحعلی‌شاه قاجار بود ، به ملاباشی ملقب گردید و سلسله‌اش با این نام معروف شد. در شیراز درگذشت و در تکیهٔ خواجه حافظ دفن شد.از آثارش: "بحرالجواهر خاقانی"؛ "انوارالحقائق"؛ "مقاصدالصالحین"؛ "لوامع‌الانوار" ، در شرح "الصحیفهٔ‌السجادیهٔ" ، شرحی عرفانی ، در دو مجلد بزرگ ، "انوار‌القلوب" ، در اخبار و مواعظ و اخلاق ، به فارسی.