پنجشنبه, ۱۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 30 May, 2024
مجله ویستا

سیدمحمد حسینی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده یازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
از هنرمندان گمنام بود. از آثار او: دو قطعه ، به‌قلم سه‌دانگ خوش ، بار قم: "مشقه حاجی محمدالحسینی" …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده یازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
از هنرمندان گمنام بود. از آثار او: دو قطعه ، به‌قلم سه‌دانگ خوش ، بار قم: "مشقه حاجی محمدالحسینی" و "نمّقه حاجی محمدالحسینی ۱۰۶۶"؛ یک قطعه به ‌قلم دودانگ خوش ، با رقم: "کمترین بندگان سید محمدالحسینی"؛ یک قطعه ، به‌قلم دودانگ خوش و به‌ شیوۀ میرعماد ، با رقم: "کمترین بندگان سیدمحمدالحسینی".