شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

برلین نگران دیپلماسی الیزه


برلین نگران دیپلماسی الیزه

ریاست فرانسه بر اتحادیه اروپا از اول جولای آغاز شد پاریس برای ریاست خود بر این اتحادیه برنامه ها و تصمیمات بلندپروازانه دارد در برلین امیدوارند که سارکوزی معاهده اتحادیه اروپا معاهده لیسبون را به تصویب رساند

ریاست فرانسه بر اتحادیه اروپا از اول جولای آغاز شد. پاریس برای ریاست خود بر این اتحادیه برنامه ها و تصمیمات بلندپروازانه دارد. در برلین امیدوارند که سارکوزی معاهده اتحادیه اروپا (معاهده لیسبون) را به تصویب رساند.

در پاریس نیز مردم خود را برای ریاست کشورشان بر این اتحادیه آماده می کنند. چهار موضوع اصلی که فرانسه آن را در رأس برنامه های خود قرار می دهد، عبارتند از: سیاست انرژی و آب و هوا، مهاجرت غیر قانونی، دفاع از کشورهای اروپایی و کشاورزی. در این میان فرانسه رأی منفی ایرلند به معاهده لیسبون را نیز باید مورد توجه قرار دهد.

اکنون کشورهای عضو اتحادیه اروپا انتظار دارند که پاریس به برنامه ها و اهداف اصلی جامه عمل پوشاند و از همه مهمتر معاهده لیسبون را نجات دهد و این امر باید جزو اهداف رئیس جمهوری فرانسه باشد و این به یک دیپلماسی فعال نیاز دارد. مارتین کوپمان، رئیس انجمن سیاست خارجی آلمان امیدوار است که فرانسه با مدیریت خود بحران موجود را حل کند. در واقع وظیفه فرانسه تنها این نیست که ایرلندی های رام نشدنی را به راه راست آورد بلکه همزمان این نگرانی وجود دارد که اعضای دیگر نیز به این معاهده رأی منفی بدهد. فرانسه باید از این اتفاق جلوگیری کند. سارکوزی تاکنون به صورت غیرمستقیم به پراگ هشدار داده است و اعلام کرده که بدون پیمان لیسبون توسعه بیشتری در اتحادیه اروپا صورت نمی گیرد. خوب می دانیم که هم اکنون دولتهای شرق اروپا خود را برای توسعه بیشتر در آینده آماده می سازند و این توسعه جز با همکاری مشترک فرانسه و آلمان و فشار آنها بر اعضای جدید اتحادیه اروپا امکانپذیر نیست. این همکاری که در زمان شیراک و شرودر اتفاق افتاد به هیچ وجه دیگر تکرار نخواهد شد .موضوع دیگری که وجود دارد این است که رئیس جمهور هلند نیز قصد دارد معاهده لیسبون را رد نماید.

در برلین این نگرانی وجود دارد که رئیس جمهور فرانسه نتواند احتیاط لازم دیپلماسی را انجام دهد. ماتیاس چاردن، از مرکز تحقیقات سیاسی در مونیخ می گوید: سارکوزی باید برای خود معاونی در امور منافع اروپا انتخاب کند. همانطور که هنری گواینو مشاور سارکوزی پروژه اتحادیه مدیترانه را پیشنهاد داده است. وی به این ترتیب خود را به رئیس جمهور نزدیک کرد. حقیقتی که وجود دارد این است که فرانسه نباید در برابر برلین مقاومت کند. با این کار، اروپا را در معرض خطر قرار دهد. سارکوزی از ماه ها قبل تلاش می کرد که خود را از اتهام غرور و تکبر مبرا سازد و به برلین نزدیک شود. بنابراین «ژان پیرژویه» وزیر دولت فرانسه درامور اتحادیه اروپا را به پارلمان اروپا فرستاد. همچنین رئیس جمهوری فرانسه سعی دارد رهبران احزاب اروپا را به صحنه آورده و به طرف خود بکشاند. بنابراین نمی توان معیارهای سارکوزی را نادیده گرفت. مارتین شولتز رئیس یکی از فراکسیون های پارلمان اتحادیه اروپا می گوید که اتحادیه اروپا با یک پروژه مهم در آینده مواجه است و این می تواند موضوع قابل بحثی باشد. فرانسه درباره موضوع مهاجرت و پناهندگی تصمیم می گیرد. همه این پروژه ها برای کارگزاران اتحادیه اروپا مهم است. سارکوزی باید نشان دهد که بدون معاهده لیسبون نیز می توان پیشرفت کرد.

در اینجا باید پرسید ظرف شش ماه آینده چه چیزی برای فرانسه موفقیت محسوب می شود این موفقیت هنگامی به دست می آید که سارکوزی سیاستی عملی برای اروپا به ارمغان آورد.

این در حالی است که فرانسه قصد ندارد با آلمان در زمینه مسائل اروپا همکاری نماید و رئیس جمهوری آلمان منتظر است تا همزمان با امضای معاهده لیسبون درباره دو شکایت خود از این معاهده تصمیم بگیرد. چنین به نظر می رسد که ممکن است آلمان تا آخر سال تصویب این معاهده را به اتمام نرساند و این امر نشان می دهد که روابط دوستانه فرانسه و آلمان صدمه دیده است.

دی سایت ‎/ترجمه: شیرین کسرائی