شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

با گرفتاری‌های زندگی چگونه برخورد کنیم؟


با گرفتاری‌های زندگی چگونه برخورد کنیم؟

تنها راه برآمدن از پس فعالیت‌ها، مسوولیت‌ها و اجبار‌های زندگی، متعادل زندگی کردن است.
در زندگی روزمره شما با مسایل زیادی سرو کار دارید، مدرسه، فعالیت های خارج از مدرسه، دوستان، …

تنها راه برآمدن از پس فعالیت‌ها، مسوولیت‌ها و اجبار‌های زندگی، متعادل زندگی کردن است.

در زندگی روزمره شما با مسایل زیادی سرو کار دارید، مدرسه، فعالیت های خارج از مدرسه، دوستان، خانواده و هزاران مورد دیگر.

اما چطور باید از پس این همه فعالیت، مسوولیت و اجبار برآمد؟ تنها راه متعادل بودن است. یعنی شما باید به هر دو جنبه‌ی روحی و جسمی خود به یک اندازه توجه کنید، خوب بخورید، نرمش کنید، اضطراب را از خود دور کنید، با اطرافیان خود ارتباط برقرار کنید، اعتماد به نفس داشته باشید و اهداف خود را مشخص کنید.

اکثر ما سعی می کنیم متعادل زندگی کنیم، ولی با این وجود خیلی از اوقات احساس خستگی می‌کنیم. برای برطرف کردن این حس اولین قدم این است که برای خود مشخص کنید که مهمترین عوامل در زندگیتان چه چیزهایی هستند.

به این ترتیب شما خواهید توانست بهتر تصمیم بگیرید و از وقتتان بهتر استفاده کنید.