یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

۱۰ سپتامبر ۱۸۹۸ ـ ترور ملکه امپراتوری اتریش - هنگری به دست یک آنارشیست


۱۰ سپتامبر ۱۸۹۸ ـ ترور ملکه امپراتوری اتریش - هنگری به دست یک آنارشیست

صرف نظر از کارهای حسن صبّاح در قرون وسطی و تلاشهای مشابه آن، فعالیت هایی از نوع القاعده در جهان معاصر هم بی سابقه نبوده است. کارهای آنارشیست ها در دهه های آخر قرون نوزدهم و دهه …

صرف نظر از کارهای حسن صبّاح در قرون وسطی و تلاشهای مشابه آن، فعالیت هایی از نوع القاعده در جهان معاصر هم بی سابقه نبوده است. کارهای آنارشیست ها در دهه های آخر قرون نوزدهم و دهه های اول قرن بیستم وسیعتر و شدیدتر از آن بوده و بعدا هم به صورت های دیگر مشاهده شده است. هشتم سپتامبر ۱۸۹۸ «لوئیجی لوچنیLuigi Lucheni» یک ایتالیایی تبار متولد فرانسه، الیزابت (ارزابت) ملکه امپراتوری اتریش ـ هنگری را ترور کرد. الیزابت دختر پادشاه باواریاو و زن امپراتور فرانتس ژوزف اول هنگام قتل ۶۱ ساله بود. لوئیجی پس از دستگیر شدن گفته بود او می خواست یک پادشاه، شاهزاده، حکمران و دولتمند را بکشد و دیگر برایش فرق نمی کرد که چه فردی باشد. وی افزوده بود که موروثی بودن حکومت و یا تعیین حکمران و دولتمند با چنین انتخابات ساختگی و با این توده بی اعتنا اهانت به بشریت است. مبارزه افرادی مانند او برای دادن هشدار است تا نحوه انتخاب دولت و حکومت کردن اصلاح شود. فرد آزمند و جاه طلب نخست با وارد شدن در چند معامله ثروتمند می شود سپس می خواهد وارد دولت شود و آرزوی بعدی او باقی ماندن در این طبقه است بدون انجام خدمت صادقانه برای جامعه و بشریت. همفکران من چون از میان برداشتن افراد بالفطره زیان آور را رد نمی کنند آنارشیست (تروریست) خوانده می شوند حال آنکه خودشان هرمخالفی را که بخواهند از طریق قاضی اعدام می کنند. بعدا اعلام شد که لوئیجی در زندان (از طریق حلق آویز) خودکشی کرده است.