یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

خطرات استفاده از مواد نیروزا برای دانش آموزان ورزشکار


خطرات استفاده از مواد نیروزا برای دانش آموزان ورزشکار

دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات ورزشی کشور به موضوع تغذیه خود توجه داشته باشند.

دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات ورزشی کشور به موضوع تغذیه خود توجه داشته باشند.

محمد چینیان رئیس انجمن پزشکی ورزشی فدراسیون ورزش دانش آموزی کشور گفت: بیشترین مشکل در نوجوانان در وهله نخست عدم دریافت انرژی کافی و سپس مواد گوشتی است. کمبودهای تغذیه ای کودک را از رشد کلی شامل رشد جسمی و ذهنی باز می دارد و فشارهای روحی و عاطفی بر اشتهای نوجوان تأثیر می گذارد و در صورت تداوم، مشکل ساز می شود. وی افزود: کنترل وزن نوجوانان با مواد نیروزا و دارو به رشد و تکامل وی لطمات جبران ناپذیری وارد می کند. رئیس انجمن پزشکی ورزشی فدراسیون ورزش دانش آموزی کشور با بیان اینکه کودکان و نوجوانان ورزشکار را باید به صرف صبحانه و میان وعده عادت داد، گفت: کودکان و نوجوانان باید از ۳ منبع غذایی شامل قندها، چربی ها و گوشت ها به طور متنوع و متناسب استفاده کنند و ساعت صرف وعده های غذایی باید مشخص و معین باشد.

وی با اشاره به این که چاقی و اضافه وزن دلیلی بر تغذیه سالم نیست و بر عکس می تواند دلیلی بر سوء تغذیه باشد، تصریح کرد: کودکان و ورزشکاران نوجوان از مصرف غذاهایی مانند سوسیس، کالباس و آب میوه های آماده باید بر حذر باشند. به طور کلی غذاهای آماده، بسته بندی شده و کنسرو شده برای ورزشکاران مفید نیست و بهتر است از آنها استفاده نکنند؛ کودکان و نوجوانان را باید به مصرف میوه و سبزی عادت داد. چینیان به خبرنگار فارس گفت: توصیه می شود سلامتی و زندگی ورزشکاران نوجوان با مصرف مواد نیروزا به مخاطره نیفتد، حتی اگر به باخت و شکست منجر شود. رئیس انجمن پزشکی ورزشی فدراسیون ورزش دانش آموزی کشور با بیان اینکه عدم دریافت انرژی و مواد مغذی کافی منجر به مشکلاتی در دانش آموزان ورزشکار می شود، اظهار کرد: کاهش کارایی، کاهش سرعت رشد، ضعف و بی حالی، آمادگی جهت آسیب های مکرر و بی نظمی در عادات ماهانه در دختران ورزشکار از جمله مشکلاتی است که در صورت عدم دریافت انرژی و مواد مغذی بروز می کند.