پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

بررسی تطبیقی ترجمه های شاکر و آربری از قرآن کریم


بررسی تطبیقی ترجمه های شاکر و آربری از قرآن کریم

یکی از حقایق پذیرفته شده در تمامی فرق اسلامی جهان شمولی, جامعیت, جاودانگی و حیات دائمی قرآن در نسل های جاری و عصرهای متوالی است

یکی از حقایق پذیرفته شده در تمامی فرق اسلامی جهان شمولی، جامعیت، جاودانگی و حیات دائمی قرآن در نسل‌های جاری و عصرهای متوالی است. این ویژگی‌ها همه از صریح آیات وحی و از محکمات کلام الهی برداشت می‌شود و نیازی به تفسیر و تاویل ندارد.

برای نمونه در سورهٔ صاد آیه ۸۷ خداوند می‌فرماید: ”نیست قرآن مگر یادآوری برای همه جهانیان“. بنابراین، یکی از وظایف مهم مسلمانان ابلاغ صحیح پیام وحی به همه انسان‌ها در اقصی نقاط عالم می‌باشد. اینجا است که بحث ترجمهٔ قرآن کریم به زبان‌های زندهٔ دنیا مطرح می‌گردد.

عنوان فایل
بررسی تطبیقی ترجمه‌های شاکر و آربری از قرآن کریم application/pdf
barasi tatbighi.pdf
106 KB
دانلود

داریوش نژاد انصاری