شنبه, ۲۳ تیر, ۱۴۰۳ / 13 July, 2024
مجله ویستا

ابوالقاسم آشوب تهرانی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )ز ۱۲۶۹ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر و خطاط
وی برادر میرزا ابوالحسن منشی بود و در نگارش نظم و نثر و خوشنویسی مهارت داشت. آشوب به …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )ز ۱۲۶۹ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر و خطاط
وی برادر میرزا ابوالحسن منشی بود و در نگارش نظم و نثر و خوشنویسی مهارت داشت. آشوب به کارهای دیوانی مشغول و از منشیان مقتدر بود. وی با رضاقلی خان هدایت ، صاحب "مجمع‌الفصحا" معاصر است. قصیده و غزلی از او در "گنج شایان" آورده شده است.