پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

۲۶ خرداد ـ ۱۶ ژوئن ـ گوشت گوسفند، هرکیلوگرم ۲۶ ریال


۲۶ خرداد ـ ۱۶ ژوئن ـ گوشت گوسفند، هرکیلوگرم ۲۶ ریال

۲۴ خرداد سال ۱۳۳۲ خورشیدی ( ۱۹۵۳ میلادی) دكتر مصدق نخست وزیر وقت نرخ گوشت گوسفند را در تهران كیلوگرمی ۲۶ ریال تعیین و اعلام كرد. مداخله نخست وزیر زمانی آغاز شد كه مذاكرات شهردار …

۲۴ خرداد سال ۱۳۳۲ خورشیدی ( ۱۹۵۳ میلادی) دكتر مصدق نخست وزیر وقت نرخ گوشت گوسفند را در تهران كیلوگرمی ۲۶ ریال تعیین و اعلام كرد. مداخله نخست وزیر زمانی آغاز شد كه مذاكرات شهردار با قصابها به بن بست رسیده بود و شهردار تصمیم داشت در خیابانها دکه بگذارد و رفتگران شهرداری را به فروش گوشت بگمارد.

در آن زمان، ایران به سبب تحریم انگلستان، فاقد درآمد نفت بود و مردم تشویق به پروراندن گوسفند در منازل و باغها و حاشیه مزارع شده بودند.

بهای گوشت در ایران تا سال انقلاب (۲۵ سال بعد) از چهار برابر نرخی كه دكتر مصدق تعیین كرده بود تجاوز نكرد كه امروزه با وجود افزایش درآمد حاصل از نفت، بهای گوشت چند صد برابر آن زمان شده است، چرا؟.