یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

محمدتقی


 محمدتقی

جنسیت: مرد
نام پدر: محمدزمان
تولد و وفات: ( ... ) ۱۲۶۰ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
از آثار وی: یک نسخه "جنات‌الخلود" به قطع بزرگ نیم ورقی ، نسخ و رقاع نیم دو دانگ …

جنسیت: مرد
نام پدر: محمدزمان
تولد و وفات: ( ... ) ۱۲۶۰ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
از آثار وی: یک نسخه "جنات‌الخلود" به قطع بزرگ نیم ورقی ، نسخ و رقاع نیم دو دانگ و کتابت خفی عالی ، با رقم: "...ابن محمد زمان ، محمدتقی صورت اتمام یافت...سنهٔ ۱۲۶۰...".