شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا

شاخص های کمال


شاخص های کمال

قال الصادق(ع): ثلاث خصال من رزقها کان کاملا: العقل، و الجمال، والفصاحه
امام صادق(ع) فرمود: سه خصلت است که به هر کس روزی شود، کامل است: خرد، زیبایی و شیوایی(در سخن گفتن)۱


۱-تحف العقول، …

قال الصادق(ع): ثلاث خصال من رزقها کان کاملا: العقل، و الجمال، والفصاحه

امام صادق(ع) فرمود: سه خصلت است که به هر کس روزی شود، کامل است: خرد، زیبایی و شیوایی(در سخن گفتن)۱

۱-تحف العقول، ص ۳۲۰