سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

ابن تغری؛ مورخ قرن نهم هجری


ابوالمحاسن جمال الدین یوسف بن تغری بردی بن عبدالله ظاهری حنفی مورخ مسلمان قرن نهم هجری است.
وی از غلامان ترک نژاد رومی بود که ملک ظاهر پادشاه مصر در اوایل سلطنت خود او را خرید …

ابوالمحاسن جمال الدین یوسف بن تغری بردی بن عبدالله ظاهری حنفی مورخ مسلمان قرن نهم هجری است.

وی از غلامان ترک نژاد رومی بود که ملک ظاهر پادشاه مصر در اوایل سلطنت خود او را خرید و آزاد کرد. ابن تغری در فقه از محضر شمس الدین محمد رومی حنفی بهره برد و نحو را نیز از تقی الدین شمنی آموخت .

او به تاریخ بسیار علاقمند بود و ملازمت مورخان روزگار خود عینی و مقریزی را اختیار کرد و در این راه سعی و تلاش بسیار کرد تا در این علم سرامد شد و به تألیف و تصنیف پرداخت .

کتاب النجوم الزاهرهٔ فی ملوک مصر و القاهرهٔ، الکواکب الباهرهٔ من النجوم الزاهرهٔ، المنهل الصافی و المستوفی بعدالوافی برخی آثار به جای مانده از وی هستند .

وی یک سال از بیماری قولنج رنج برد و سپس در سال ۸۷۴ قمری درگذشت. او پیش از مرگ مدفنی ساخته بود و کتابهای خود را وقف مسجد آنجا کرده بود .