شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

۱۸ آذر ۱۳۴۴ ـ زد و خوردهای مرزی عراق و ایران در سال۱۹۶۵ و ریشه آنها


۱۸ آذر ۱۳۴۴ در تهران اعلام شد که دو روز پیش از این دهها عراقی مسلح یک پاسگاه مرزی ایران را زیر آتش قرار داده و این حمله که در آن از اسلحه سنگین هم استفاده شده تلفاتی به بار آورده …

۱۸ آذر ۱۳۴۴ در تهران اعلام شد که دو روز پیش از این دهها عراقی مسلح یک پاسگاه مرزی ایران را زیر آتش قرار داده و این حمله که در آن از اسلحه سنگین هم استفاده شده تلفاتی به بار آورده است. دولت وقت ایران به دلیل ورود فیصل السعود پادشاه وقت کشور سعودی به ایران کوشید چند روز سکوت کند و سپس شدیدا به دولت عراق اعتراض کرد که ۲۱ دسامبر دو پاسگاه مرزی دیگر ایران مورد حمله هوایی عراق قرار گرفت و آسیب دید و یک روز بعد توپخانه عراق چند روستای ایران را از داخل خاک عراق به گلوله بست و ۲۴ دسامبر روستاهای مرزی دیگری در خاک ایران مورد حمله هوایی عراقی ها قراگرفت .

بیست و هفتم دسامبر وزیر امور خارجه وقت در باره حملات عراق به نواحی مرزی ایران به سنا توضیح داد و این مسائل را زاییده قرارداد سال ۱۹۳۷ (۱۳۱۶خورشیدی) دانست که دولت انگلستان آن را به ایران تحمیل کرده بود. مرزهای عراق با ایران را انگلستان ترسیم کرده و مانند مرزهای سایر کشورهایی که در کنترل انگلستان بودند در همه جا استخوان لای زخم قرار داده تا مسائل ادامه داشته باشد و منابع کشورها قربانی اختلافات شود و پیشرفت نکنند.

یک روز پس ازتوضیحات وزیر امورخارجه وقت در سنا، دولت اعلام کرد که اگر عراق باز هم از مذاکره برای حل مسئله شط العرب امتناع کند، ایران برای احقاق حقوق خود به راههای دیگر متوسل خواهد شد و متعاقب آن به واحدهای ارتش یکم (غرب کشور) و نیروی دریایی آماده باش داده شد و سربازان جای ماموران انتظامی را در پاسگاههای مرزی گرفتند. عراق نیز متقابلا به تقویت نیروهای مرزی خود دست زد و در بغداد بر ضد ایران تظاهرات صورت گرفت و ....