پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

مروری بر طرح پیشنهادی و سهمیه بندی بنزین و نرخ دوگانه سوخت مصرفی خودروها


مروری بر طرح پیشنهادی و سهمیه بندی بنزین و نرخ دوگانه سوخت مصرفی خودروها

منابع درآمدی کشور میتواند بعنوان ذخیره ای که توسعه و رونق سرمایه گذاریهای جدید را دارد بکار گرفته شود

منابع درآمدی کشور میتواند بعنوان ذخیره‌ای که توسعه و رونق سرمایه گذاریهای جدید را دارد بکار گرفته شود. سرمایه‌گذاریهای جدید منابع درآمدی جدید و ارزش افزوده بالاتر در زیرساخت‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور ایجاد مینماید. وجود منابع سرمایه‌ای و درآمدی جدید میتواند شرایط حضور و دسترسی به دانش فنی کارآمد و توسعه یافتگی منابع انسانی را در حیطه کارکردهای ساختاری و ملی فراهم آورد و موجبات رقابت‌پذیری درعرصه های گوناگون اقتصادی و تکنولوژیکی در بازار بین المللی و توسعه یافتگی در داخل را تامین نماید، با عنایت به موارد فوق یقینا" کاربرد منابع درآمدی در سرمایه‌گذاریهای جدید که به منتج به بسط وگستردگی منابع جدید درآمدی گردد درحوزه اقتصاد و اجتماع میتواند درجهت توسعه یافتگی و غنی سازی منابع کمک شایان توجه بنماید، نتیجه اینکه زیاده‌روی و مصارف بی رویه از منابع درآمدی کشور نوعی اتلاف سرمایه و از دست دادن فرصتها برای سرمایه‌گذاریها مجدد می باشد، در راستای طرح سهمیه بندی سوخت خودور مشروط باینکه الزامات مربوط به ساختار طرح و هر یک از عناصر مربوط به آن بصورت مدقن و منسجم مورد بحث بررسی دقیق کارشناسی قرار گرفته باشد. نتایج مثبتی را میتوان از آن گرفت. عوامل متعددی میتواند درحوزه تصمیم گیری این طرح نقش مثبت و منفی داشته باشد که با شناخت این عوامل میتوان به راه حل بنیادین که از حجم مشکلات طرح کاسته و ظرفیت های مثبت را افزایش دهد و نتیجتا" پاسخگوی نیازمندیهای روز مره شهروندان باشد و همچنین آسیب شناسی طرح را در حوزه عملیاتی پاسخگو باشد از الزامات طرح میباشند.

بنظر میرسد فراروی چنین طرحی مسائل متعددی ایفای نقش میکنند که عبارتنداز :

۱) ایجاد ظرفیت حداکثری استفاده از سوخت گاز CNG و ایجاد جایگاههایی موردنظر بطوریکه مسئولین امر در سنوات گذشته بهره برداری از ۶۰۰-۵۰۰ جایگاه را تا اعلام اجرای شدن طرح به مردم نوید داده‌اند.

۲) اطمینان از راه اندازی جایگاههایی مورد نظر با سیستم نرم افزاری کاربردی پاسخگو به نیاز کاربران در کمال صحت ودقت میتواند یکی از مولفه های اطمینان بخش در اجرای طرح باشد .

۳) آیا ما به موازات ایجاد ظرفیت چنین جایگاههای سوخت گازی در صورت اطمینان از بهره برداری بموقع، ظرفیت تبدیل وتجهیز خودروها به تجهیزات مورد نیاز گاز سوز تا زمان بهره برداری از جایگاههایی مورد نظر در حد آمارها و محاسبات پیش بینی شده اقدام نموده ایم، که وابستگی کمتری به سوخت مصرفی بنزین داشته باشیم ؟

۴) در معادله ایجاد و بهره برداری از ظرفیت جایگاههایی مصرف سوخت گازی ( کل جایگاهها) حداکثر چه تعداد خودرو در سطح کشور میتواند روزانه از سوخت گازی استفاده نماید "در شرایط متعادل نه صفهای طولانی" و پیش بینی های توسعه و بهره برداری از این جایگاهها در برنامه آتی درچه سطحی از افزایش گنجانده شده است؟

۵) آیا ما با اطمینان از این کارکرد میتوانیم صبحت کنیم که شبکه اصلی گاز رسانی به چنین جایگاههائی در زمان مقرر بصورت کامل نصب و قابل بهره برداری میباشد؟

۶) در صورت حصول اطمینان از چنین فرآیندی که پاسخگوی زمان اجرایی شدن طرح باشد ، نیازمند پاسخگوئی به دو عامل دیگر و عوامل مرتبط به هر یک از دو عامل مذکور میباشیم که بشرح ذیل میباشد.

الف) ساختارسازی حمل و نقل شهری و پیش بینی سهم هر یک از سطوح حمل نقل شهری و برون شهری در محاسبات کاری روزانه،

ب) پاسخ مردمی به ضرورتها

الف) در بحث ساختار سازی وجود سیستم حمل و نقل متنوع از قبیل متروی شهری، شرکت واحد اتوبوسرانی ، تاکسی شهری که شامل خطوط کرایه و تاکسی های درون شهری، وسائط نقلیه سواری شخصی مسافرکش و مینی بوسیهای خطی شهری و... هر یک به فراخور فرآیند اجرای سیستم حمل و نقل شهری سهمی در جابجائی مسافرین شهرهای بزرگ بلاخص تهران را دارد.

که در صورت ترسیم حوزه وظایف و مسئولیتها و سهم جابجائی هر یک از سیستمها مذکور در قالب اعداد و ارقام دقیق توام با مسئولیت پذیری هر یک از زیر مجموعه های حمل و نقل درون و برون شهری و اجرای امور به نحو احسن میتواند شاخصهای موثر رضایتمندی شهروندان را و همچنین موفقیت طرح را عملی سازد،‌منوط باینکه مدیریت ناظر بر اجرای ساختار حمل و نقل شهری و .. بصورت پیوسته و متصل نظارتهای عملی و کاربردی را در حوزه ایفای وظایف و حسن انجام کار را مد نظر قرار دهد، و برای رفع مشکلات پشتیبانیهای لازم از سیستم حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری در شهرهای بزرگ کشور ابزارهای حمایتی را که ناشی از صرفه جوئیها در این بخش میباشد را تا حد موثر برای بهبود وارتقاء کیفی در گذر زمان به سیستم ترریق نماید. مدیریت پروژه حمل و نقل درون و برون شهری درهر حال و هر زمان با پذیرش یک مسئولیت بزرگ برای اجرای مناسب و معقول و رفع نقائص نیازمند تحقیق ، بازنگری و بهبود میباشد.

ب) پاسخ مردمی به ضرورتها: در بحث پاسخهای مردمی به ضرورتها، شهروندان می بایست احساس مشترک در رفع مشکلات مشترک داشته باشند، آلودگی هوا و رسیدن آن به مرز خطر، تخریب و آلودگی حوزه محیط زیست انسان در شهرهای بزرگ بالاخص تهران، ترافیک و حشتناک و بازی با اعصاب و روان مردمان ، اتلاف زمان ارزشمند میلیونها انسان در کار روزانه ، فشارهای روانی و عصبی ناشی از آن در سلامت شهروندان، و هزینه های بهداشتی و درمانی ناشی از اینگونه عوارض سوء، هزینه های کمی نیستند، که ما شهروندان از تن و روان خود پرداخت می کنیم در جائیکه محیط زیست انسان تبدیل به منبع آلودگیهای، شیمیائی ، صوتی و دهها موارد دیگر شده است ، اینها دردهای مشترک ما اهالی ایران زمین میباشد....؟ در قابل این دردهای مشترک میبایست تعهدات مشترکی نیز در رفع اینگونه مشکلات مبتلا به داشته باشیم در صورتیکه ما از یک سیستم حمل و نقل منظم شهری برای رسیدن به مقصد برخوردار باشیم دلیلی وجود ندارد که ما اهالی شهرها هر یک به تنهایی و یا .... از خودرو شخصی برای انجام امور روزانه ایاب وذهاب استفاده نمائیم، که سطح معابر شهرها را تبدیل به انبوهی از آهن و دود کنیم و با هزاران مشکل دست و پنجه نرم کنیم و سرمایه ملی را که باید صرف سرمایه گذاریهای جدید و ایجاد منابع درآمدی و اشتغال گردد، دود هوا کنیم و محیطی سراسر آلوده را تحویل نسل جدید و نسلهای آینده این مرز وبوم دهیم. عقل و منطق حکم می کند که ما شهروندان نیز در این تصمیم گیری که یک طرف بحث اصلاح گردش کار درون شهری می‌باشیم مسئولانه قضاوت و عمل کنیم. این مسئولیت پذیری در پیشرفته‌ترین کشورهای صنعتی که تیراژ بالائی در ساخت و تولید وسائط نقلیه دارند، اقتضاء می کندکه از وسائط نقلیه خصوصیشان مگر در مسافرتهای ضروری و تعصیلات مسافرتی برون شهری استفاده ننمایند ، درکارهای روزانه در بخش عمومی افراد ترجیح میدهند که از حمل و نقل عمومی و سیستمهای متنوع آن استفاده نمایند، ودلیل آن جامع، کامل بودن و منظم بودن سیستم حمل و نقل شهری در آن کشورها و پاسخگو بودن در حیطه انجام وظایف به نیازهای عمومی میباشد. به امید ‌آن روزی که مدیریت حمل ونقل شهری و برون شهری ما هم نیز پاسخ عملی به پدیده حمل و نقل شهری و برون شهری با مناسبات توسعه یافته جدید بدهد، در قبال این درخواست از شهروندان، سیستم حمل و نقل عمومی ما نیز می بایست ساز وکاری را طراحی و اجرا نماید که پیوند شهروندان را به حوزه حمل و نقل عمومی و استفاده از آن را مهیا سازد، سپس محدودیت های قانونی در تردد و سائط نقلیه شخصی را به منظور حفظ محیط زیست شهری سالم برای سلامت شهروندان در حوزه شهرهای بزرگ را بکار گیرد، ما میتوانیم اگر بخواهیم.....

● نتیجه:

همانطوریکه در بحث راهکارهای دقیق اجرائی سیستمها و منابع بمنظور حسن اجرای وظایف و همچنین در بحث اتلاف منابع و هدر دادن آن در حوزه سرمایه ملی در حوصله و اندازه مقاله نکات لازم و خلاصه بیان گردیده است. بدون سیستم سازی و رعایت طرحهای سیستم حمل ونقل درون شهری در کلان شهرها بالاخص تهران بزرگ افزایش قیمت بنزین و دوگانه بودن آن در سطح کشور میتواند علیرغم مثبت بودن آن در صورت عدم رعایت راهکارهای اصولی و تخصیص منابع لازم در حصول نتیجه ، صدمات جبران ناپذیری در حوزه حمل و نقل شهری و... به افراد و اقشار آسیب پذیر جامعه وتورم ناشی از آن در حوزه حمل و نقل کالا و خدمات به جامعه تزریق نماید واسباب نارضایتی های بزرگتری را فراهم سازد ،‌لذا جا دارد مسئولین امر قبل از اجرای طرح نگاهی عمیق در حیطه اجرای طرح و ساز و کارهای مربوط به آن را در حوزه اجرای عملی آن فراهم آورند.