دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

دختری با نصف صورت


 سارا اتفل دختر 17 ساله ی مبتلا به نیوروفیبرومافسیس است بیماری لاعلاجی که باعث ایجاد و رشد تومور در صورت میشود. این تومورزمانی شروع به رشد کرد که سارا 3 جراحی در چشم و 1 جراحی در صورت انجام داده بود اما هنوز یک سمت صورتش به صورت آویزان مانده بود.

               
دختری با نصف صورت
              
دختری با نصف صورت
 
تحصیل او در مدرسه کودکان معمولی اعتراضات و نارضایتی های زیادی را به دنبال داشت .اوایل او سعی میکرد چیزی درمورد بیماریش با کسی نگوید اما زمانی که این توهین ها و اعتراضات بیشتر شد او ویدئویی را از خود در مورد واقیت بیماریش در you tube منتشر کرد و در این ویدئو با گفتن جمله هایی مثل "این یک تومور است و من دختری نرمال هستم " از مردم خواست تا مانع زندگی طبیعی او نشوند.
 
بعد از آن او خود را سرگرم نوشتن شعر و کمک به معلمان در زمینه تدریس به کودکان بی بضاعت کرد .حالا بعد از سالها تلاش او خود را دختری موفق میداند و همچنان درمان خود را با جراحی های متوالی ادامه میدهد.
 

دختری با نصف صورت
           
دختری با نصف صورت
 
دختری با نصف صورت