پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

۱۷ ژوئیه سال ۱۶۵۱ ـ فلسفه پیشرفت در پرتو امنیت


۱۷ ژوئیه سال ۱۶۵۱ ـ فلسفه پیشرفت در پرتو امنیت
"توماس هابز" مولف هفت کتاب مهم که یکی از آنها در ۱۱ جلد چاپ شده است پس از یک دیدار طولانی از اروپای قاره ای و گفتگو و تبادل نظر با اندیشمندان وقت فرانسه و ایتالیا از جمله گالیله و مطالعه وضعیت مردم و رفتار حکومت ها، ۱۷ ژوئیه سال ۱۶۵۱ به انگلستان بازگشت و به تنظیم عقاید فلسفی خود پرداخت و در سال ۱۶۷۹ درگذشت.
توماس هابز Thomas Hobbes فیلسوف انگلیسی که در سال ۱۵۸۸ به دنیا آمد و ۹۱ سال عمر کرد در فلسفه سیاسی، اعتقاد به وجود یک حکومت مرکزی مقتدر داشت که بتواند امنیت مردم را حفظ کند و این امکان را فراهم آورد که مردم در سایه امنیت بتوانند برای پیشرفت، همه تلاش و نبوغ خود را به کار گیرند که آنرا «فلسفه پیشرفت در پرتو امنیت» خوانده اند.
در فلسفه اجتماعی، هابز انسان را موجودی خود خواه و خود بین می دانست که برای رسیدن به ثروت، جاه و دیگرهدفهایش حاضر است منافع دیگران را زیر پا بگذارد، و می گفت که بنا براین، دولت وظیفه دارد از منافع جامعه و افراد در قبال طمع و آز هر فرد حراست کند.
وی معتقد بود که یک فرد دارای دو حرکت است یکی به سوی هدف و دیگری در جهت عکس آن و با آموزش و پرورش درست می شود راه او را در زندگی اصلاح کرد.
هابز می گفت: آدم که طبیعتی سلطه گر دارد تنها به دلیل خود خواهی است که از مرگ می ترسد و بر دولت است که سلطه گری «فرد» را با قانون و ضابطه کنترل کند و برای اتباع خود فرصت مساوی تامین سازد.
برخی از فرضیه پردازان سوسیالیست این گفته هابز را که همه آدمها سلطه گر و جاه طلب و آزمند هستند رد می کنند و ثابت می کنند که تنها درصدی از مردم چنین خصلتهایی دارند که باید به دقت مواظب آنها بود. به علاوه، می گویند که بسیاری از انسانها ذاتا از مادر، سوسیالیست به دنیا آمده اند و عاشق خدمت به دیگران هستند و چیزی بیش از آنچه که لازمه ادامه زندگانی است نمی خواهند و از خدمت به خلق لذت می برند که همین لذت برایشان کافی است.
در نیمه ژوئیه ۲۰۰۷، در پی انتشار متن مصاحبه بسیار عمیق غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران از سوی بنگاه بی بی سی و قرار گرفتن در «بی بی سی آنلاین»، اصحاب نظر اظهارات او را فرضیه «نسبت مستقیم داشتن توسعه با فرهنگ یک جامعه» خوانده و کرباسچی را یک مدیر و ریاضیدان فرضیه پرداز خطاب کرده اند.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز