پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

خواب بعد از ظهر کودک، صحیح است؟


 طول و کیفیت خواب روز کودک بر خواب شب او تاثیر می گذارد و بالعکس. معمولا کودکان در حدود چهار یا پنج ماهگی، به طور منظم سه یا چهار بار در روز و هر بار به مدت یک ساعت یا بیشتر چرت می زنند. بعضی از کودکان نیز دو وعده طولانی تر یک ساعت و نیمه یا بیشتر در روز می خوابند.
شرایط مناسب برای خواب نیمروزی
خواب نیمروزی طولانی تر می تواند مزایای بیشتری برای کودک داشته باشد، در عوض چرت زدن های کوتاه و بریده نیم ساعته یا بیشتر همان اثر مثبت را بر کودک ندارند و خواب شب او نیز به همین شکل و با بیدار شدن های مکرر پیش خواهد رفت. بنابراین شرایطی ایجاد کنید تا کودک در طول روز بهتر بخوابد.زمان خواب نیمروزی کودک را مشخص و منظم کنید. اگر غروب ها یک خواب طولانی داشته باشد، شب خوب نمی خوابد. همچنین اگر طول چرت زدن کوتاه باشد به خوب خوابیدن او کمک نخواهد کرد چون خستگی بیش از حد مانع خواب شبانه اش خواهد شد. هنگامی که حس کردید کودک خسته است شرایط خواب را برای او فراهم کنید، چون خستگی زیاد باعث می شود تند خو شده و سخت بخوابد.برای خواب نیمروزی نیز تشریفات داشته باشید. شیر و یا آب خوردن، نگاه کردن به کتاب و بغل کردن و سپس گذاشتن او به رختخواب کافی است. جای خواب به هنگام چرت زدن باید راحت باشد. خوابیدن روی شانه های شما هم برای شما راحت نیست و هم کودک نمی تواند با این وضعیت طولانی تر بخوابد، پس تخت خودش بهتر است. دمای اتاق خیلی گرم یا سرد نباشد. قبل از سیری کامل به خواب رفتن، باعث می شود که در اثر گرسنگی بیدار شود. قبل از خواباندن کودک، پوشک او را عوض کنید تا احساس راحتی کند. در فاصله میان چرت زدن های روزانه وقتی بیدار و فعال است با او بازی کنید و حرف بزنید. کودک در 5 ماهگی می تواند در یک فاصله سه ساعته بیدار باشد. البته از خسته کردن زیاد او پرهیز نمایید.