دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

آثار نصیحت پنهان و آشکار


قال الامام الجواد(ع): من وعظ اخاه سراً فقد زانه و من وعظه علانیه فقدشانه.
امام جواد(ع) فرمود: کسی که برادر مؤمن خود را پنهانی پند دهد، او را آراسته است و کسی که آشکارا و در حضور دیگران …

قال الامام الجواد(ع): من وعظ اخاه سراً فقد زانه و من وعظه علانیه فقدشانه.

امام جواد(ع) فرمود: کسی که برادر مؤمن خود را پنهانی پند دهد، او را آراسته است و کسی که آشکارا و در حضور دیگران به او نصیحت کند، چهره اجتماعی او را زشت ساخته است.(۱)

۱- نورالابصار، ص ۱۸۰