چهارشنبه, ۲۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 12 June, 2024
مجله ویستا

افراد مشهور متولد سال خوک


خوک دور اندیش، هرگز خودش را برای تامین مادی خود به خطر نمی اندازد. روچیلد اول، راکفلر اول و فورد اول متولد سال خوک بودند، همچنین می توان سن ایگناتیوس لویولا، (بنیانگذار فرقه …

خوک دور اندیش، هرگز خودش را برای تامین مادی خود به خطر نمی اندازد. روچیلد اول، راکفلر اول و فورد اول متولد سال خوک بودند، همچنین می توان سن ایگناتیوس لویولا، (بنیانگذار فرقه سیوعی)، اشاره کرد.

در میان متولدان این سال فدریکوگارسیالورکا، فرانسواویون و آلبرت شوایترز - که مردانی نیک سیرت و انسان دوست بوده و به نوعی سپر بلای دیگران شده اند - دیده می شوند. همگی این افراد به گونه ای بازنده بوده اند.

بزرگان قدرتمندی همچون پاسگال، لوکوبوزیه، فیلد مارشال مونتگمری، مارشال فوخ و ژرژ پمپیدو و همچنین افرادی مانند هنری هشتم و بیسمارک - که از بدنامان برزگ تاریخ بوده اند ـ نیز از متولدان این سال هستند. دست کم می دانیم که این افراد، هرگز محتاج نبوده اند!

سایر بزرگان متولد سال خوک عبارتند از:

الیورکرامول، مادام دومانتنون و فرانسواز ساگان.