دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

سراج‌الدین محمود بن خلیفهٔ بن عبدالسلام بن احمد بن محمد ابن سالبه


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۵۶۲) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: صوفی
نیای او عبدالسلام و نیای بزرگ او احمد نیز از مشایخ بزرگ فارس بودند. وی معاصر اتابک سنقر بود و …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۵۶۲) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: صوفی
نیای او عبدالسلام و نیای بزرگ او احمد نیز از مشایخ بزرگ فارس بودند. وی معاصر اتابک سنقر بود و سلسلهٔ خرقهٔ وی به ابواسحاق کازرونی می‌رسد. به گفتهٔ جنید شیرازی ، ابن سالبه ، "مقتدای جهان و اسوهٔ عرفا و مشایخ دوران بود. در کشف حقایق و نکات توحید زبانی شافی و بیانی عجیب داشت". روزبهان بقلی خرقهٔ طریقت از وی گرفت. او در خانقاهی که در کوی برامکه داشت به تدریس و ارشاد مریدان می‌پرداخت. پیکرش را پس از مرگ در خانقاهش دفن کردند. پس از او پسرش

قطب‌الدین‌ احمد ، جانشین وی گردید.