یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

دروس شرح منظومه


دروس شرح منظومه

▪ حاج ملاهادی سبزواری، آیت الله یحیی انصاری شیرازی، جلد دوم، ،۱۳۸۴ وزیری، سلفون، ۸۴۸ صفحه
▪ ناشر: موسسه بوستان كتاب قم
شرح منظومه حكیم ملاهادی سبزواری از آثار برجسته در میراث …

حاج ملاهادی سبزواری، آیت الله یحیی انصاری شیرازی، جلد دوم، ،۱۳۸۴ وزیری، سلفون، ۸۴۸ صفحه

ناشر:

موسسه بوستان كتاب قم

شرح منظومه حكیم ملاهادی سبزواری از آثار برجسته در میراث فلسفه و حكمت اسلامی است كه با چیره دستی كامل، مباحث حكمی و فلسفی در آن تبیین شده است. از همان آغاز نگارش این كتاب شرح های متعددی بر آن نوشته شده كه هر یك ویژگی خاصی دارند.

اثر حاضر نیز شرحی است كه حكیم متاله معاصر حضرت آیت الله حاج شیخ یحیی انصاری به سبكی شیرین و دلنشین غوامض و پیچیدگی های آن را باز نموده و خواننده را با رمز و رازهای آن آشنا می سازد.

شرح منظومه حكیم سبزواری شامل «منطق و حكمت» است كه استاد انصاری در جلد اول این مجموعه به شرح بخش «منطق» و در سه جلد بعدی آن به شرح بخش «حكمت» می پردازند.