یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

صورت فلکی سنبله


صورت فلکی سنبله

در صورت فلکی سنبله، ستاره روشنی به اسم سماک اعزل دارد. ستاره سفید زیبایی که در اسفندماه اندکی مایل به جنوب شرقی از افق برمی آید و تا تابستان، در عرض جغرافیایی میانه دیده می شود.حدود …

در صورت فلکی سنبله، ستاره روشنی به اسم سماک اعزل دارد. ستاره سفید زیبایی که در اسفندماه اندکی مایل به جنوب شرقی از افق برمی آید و تا تابستان، در عرض جغرافیایی میانه دیده می شود.حدود ۲۸۰ سال نوری از ما فاصله دارد و ۲۳۰۰ بار نورانی تر خورشید است . در واقع " سماک اعزل " یک ستاره دوتایی است ، که در مدت فقط ۴ روز به دور یکدیگر می گردند . سماک اعزل در لاتین به معنای"خوشه گندم" آمده که در دست دوشیزه است. خورشید در عبور سالانه خود در دایرهٔ البروج ، بیشترین زمان را در این صورت فلکی می گذراند . در داخل این صورت فلکی خوشه کهکشانی سنبله قرار دارد . خوشه سنبله شامل حدود ۳۰۰۰ کهکشان ، در فاصله ۵۰ میلیون سال نوری تا زمین است. درخشان ترین آنها M۴۹ به صورت کهکشان بیضوی با قدر ۸ و M۱۰۴ یک کهکشان مارپیچی با قدر ۸ است.

دو دایره مهم کره آسمان، استوای آسمان و دایره البروج در نزدیکی سماک اعزل یکدیگر را قطع می کنند.دایره البروج دایره ای ظاهری که خورشید در کره آسمان می پیماید. نقطه ای که در آن استوای آسمان و دایره البروج یکدیگر را قطع می کنند، اعتدال پاییزی نامیده می شود.