دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

ماهیچه‌های کمرتان را تقویت کنید + تصویر


ماهیچه‌های کمرتان را تقویت کنید + تصویر

در آغاز، ۲ تا ۳ بار در هفته و در ادامه هفته ای ۱ الی ۲ بار این تمرینات را انجام دهید.
هر زمانی هم که احساس نیاز کردید (کشیدگی پشت، خستگی گردنی یا کمری)، می‌توانید این حرکات را اجرا …

در آغاز، ۲ تا ۳ بار در هفته و در ادامه هفته ای ۱ الی ۲ بار این تمرینات را انجام دهید.

هر زمانی هم که احساس نیاز کردید (کشیدگی پشت، خستگی گردنی یا کمری)، می‌توانید این حرکات را اجرا کنید.

۱) کمر خود را آماده کنید: تمرین شماره ۱

به کمر بخوابید، زانوهای خم و فشرده‌تان را با دست بگیرید، زانوها را به سمت سینه بالا بیاورید و به آرامی خود را به عقب و جلو تاب دهید. فقط به عقب و جلو و نه چپ و راست!

به موقعیت اولیه تان بازگردید و دوباره شروع کنید.

حدوداً بیست بار این حرکت را انجام دهید.

۲) کمر خود را آماده کنید: تمرین شماره ۲

روی کمر دراز بکشید، دست‌ها پشت سر و پاها خم باشند. زانوی راست را به سمت خود بیاورید. در حالی که بالاتنه و آرنج چپ‌تان را به سمت زانوی راست می‌برید، به آهستگی بازدم تان را هم بیرون بدهید.

همین حرکت را برای سمت دیگر هم تکرار کنید.

تمرین را به نوبت ۱۲ بار برای هر طرف انجام دهید.

۳) کمر خود را آماده کنید: تمرین شماره ۳

حالا روی یک صندلی بنشینید. بازوها و پاها باز و کشیده و مچ پاها خم هستند. همزمان بازوها و پاها را تا حد ممکن باز کنید و ۸ ثانیه در این حالت نگه دارید.

سپس رهایشان کنید.

این تمرین را ۵ تا ۸ بار تکرار کنید.

پیشنهاد ویژۀ ما برای شما

در واقع ماهیچه‌های شکمی، شکم بندهای طبیعی بدن هستند: این ماهیچه‌‌ها هستند که کمر شما را کاملاً صاف نگه می‌دارند. به آنها بی‌توجهی نکنید!