پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

چشم به آسمان


چشم به آسمان

پسرک دوید
زن برای لحظه‌ای
قلبش فروریخت
وقتی صدای تند ترمز ماشین
در انتهای خیابان
به گوش رسید
مادر برای لحظه‌ای
ایستاد و چشم به آسمان دوخت
پروردگارا!
پسرکم
هنوز غنچه‌ای …

پسرک دوید

زن برای لحظه‌ای

قلبش فروریخت

وقتی صدای تند ترمز ماشین

در انتهای خیابان

به گوش رسید

مادر برای لحظه‌ای

ایستاد و چشم به آسمان دوخت

پروردگارا!

پسرکم

هنوز غنچه‌ای کوچک است

مبادا بهار زندگی‌ام

از عطر گل خالی

و پائیز

مهمان همیشگی نگاهم شود.

از لطف خویش

پرنده کوچک زندگی‌ام

را در سایه لطف و کرم خویش

محافظت فرما