جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا

سرزمین خودم


سرزمین خودم

هیچ افتابی مثل افتاب سرزمینم نیست
.....میمانم و هر روز طلوع خورشیدش را جشن میگیرم

لیلا کمالیان

هیچ افتابی مثل افتاب سرزمینم نیست

.....میمانم و هر روز طلوع خورشیدش را جشن میگیرم

لیلا کمالیان