جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

فخرالدین بدل فارسی


جنسیت: مرد
نام پدر: ابوبکر احمد
تولد و وفات: ( ... - ۶۷۴) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عارف و عالم
از آثار وی : "سرالخلافهٔ"؛ "کنزالاخبار" یا "کثیرالاخیار"؛ "مصباح ذوی‌الالباب"؛ …

جنسیت: مرد
نام پدر: ابوبکر احمد
تولد و وفات: ( ... - ۶۷۴) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عارف و عالم
از آثار وی : "سرالخلافهٔ"؛ "کنزالاخبار" یا "کثیرالاخیار"؛ "مصباح ذوی‌الالباب"؛ "کتاب‌النجاهٔ".