شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا

۲۳سپتامبر سال ۱۷۲۳ میلادی ـ هزینه سنگین شاه شدن از کیسه میهن


۲۳سپتامبر سال ۱۷۲۳ میلادی ـ هزینه سنگین شاه شدن از کیسه میهن

۲۳سپتامبر سال ۱۷۲۳ میلادی طهماسب میرزا پسر شاه سلطان حسین صفوی برای ارضای حس خودخواهی ، مقاوله نامه سن پترزبورگ را که امضای پتر اول تزار روسیه در زیر آن بود امضاء کرد.طهماسب …

۲۳سپتامبر سال ۱۷۲۳ میلادی طهماسب میرزا پسر شاه سلطان حسین صفوی برای ارضای حس خودخواهی ، مقاوله نامه سن پترزبورگ را که امضای پتر اول تزار روسیه در زیر آن بود امضاء کرد.طهماسب میرزا که هنگام محاصره اصفهان از سوی نیروهای امیر محمود قندهاری ازاین شهر فرار کرده بود قبلا به پتر اول که در جریان ایجاد امپراتوری روسیه بود پیشنهاد داده بود که اگر او را کمک کند که به شاهی ایران برسد بر آنچه که روسیه تاکنون از قلمرو ایران گرفته و یا در نظر دارد بگیرد از جمله مناطق شرقی قفقاز، گیلان و حتی مازندران صحه خواهد گذارد!!. با وجود این، پتر به خود اجازه تصرف مازندران را نداد و به اشغال مناطقی از دربند قفقاز تا رشت قانع شد.

طهماسب میرزا که عطش قدرت شعور او را مختل کرده بود بعدا به سلطان عثمانی هم تعهد سپرد که اگر او را به عنوان شاه به رسمیت بشناسد غرب ایران را به او خواهد بخشید. همین اشتباهات سبب شد که نادر پس از سرکوب یاغیان افغان، در مجلسی که در هزار جریب اصفهان بر پا کرده بود طهماسب میرزا را بر کنار و زندانی ساخت، عثمانی ها را از ایران بیرون راند و روسها که چنین دیدند، خود از قلمرو ایران خارج شدند.