دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

۱۰ فوریه ۱۲۵۸ ـ ... و به این سان آخرین خلیفه عباسیان نمدمال شد


۱۰ فوریه  ۱۲۵۸ ـ ... و به این سان آخرین خلیفه عباسیان نمدمال شد

دهم فوریه سال ۱۲۵۸ (۲۱ بهمن ) سپاهیان هلاکو خان نوه چنگیز و ایلخان مغول ایران بغداد را تصرف و المستعصم ــ اخرین خلیفه عباسی را در نمد پیچیدند و کشتند و ۱۷ روز طول کشید تا بغدادیان …

دهم فوریه سال ۱۲۵۸ (۲۱ بهمن ) سپاهیان هلاکو خان نوه چنگیز و ایلخان مغول ایران بغداد را تصرف و المستعصم ــ اخرین خلیفه عباسی را در نمد پیچیدند و کشتند و ۱۷ روز طول کشید تا بغدادیان را قتل عام و این شهر را ویران ساختند. علت نمد مال کردن خلیفه این بود که شنیده بودند قتل یک مقام مذهبی با دست ، باعث خشم خدا می شود. در آن زمان ، هنوز مغولان مستقر در ایران پیرو آیین نیاکان خود بودند. بغداد هنگام تصرف به دست مغولان بیش از چهارصد هزار تن جمعیت داشت که بیشتر آنان به دست مغولان کشته شدند. آمارهای مختلف ــ از ۸۰ تا ۳۰۰ هزار تن ــ درباره شمار مقتولان بغداد داده شده است.

هلاکو دوسال پیش از تصرف بغداد ، ایلخانی خود را بر مناطق متصرفه در ایران که سهم او از فتوحات پدر بزرگش شده بود مستقر ساخته بود ولی امور اداری و کشور داری را از دست ایرانیان خارج نساخته بود.

طبق بعضی روایات ، نزدیکان ایرانی هلاکو که از عربان و آسیبی که ایرانیان ازدو قرن حکومت آنان بر وطنشان دیده بودند دلخور بودند او را به بر انداختن بساط عباسیان تشویق کرده بودند؛ گرچه در آن زمان اقتدار خلیفه عباسی محدود به شهر بغداد بود.