یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

سخنانی از امام علی (ع)


سخنانی از امام علی (ع)

▪ علی ابن ابیطالب : گیتی برای تو شیواترین پندآموز است اگر پندپذیر باشی
▪ علی ابن ابیطالب : بپرهیز از انجام کاری که اگر فاش شود انجام دهنده را خوار و خفیف سازد
▪ علی ابن ابیطالب …

علی ابن ابیطالب :

گیتی برای تو شیواترین پندآموز است اگر پندپذیر باشی

علی ابن ابیطالب :

بپرهیز از انجام کاری که اگر فاش شود انجام دهنده را خوار و خفیف سازد

علی ابن ابیطالب :

بهترین شیوه صداقت وفای به عهد است

علی ابن ابیطالب :

هیچ ارثی مانند ادب و اخلاق پر ارج و گرانمایه نیست

علی ابن ابیطالب :

بهترین شیوه عدل ، یاری مظلوم

علی ابن ابیطالب :

مربی لایق کسی است که از غریزه عشق به کمال و ترقی خواهی کودک استفاده کند

علی ابن ابیطالب :

بوسیدن فرزند ، رحمت و محبت است

علی ابن ابیطالب :

اسرار خویش را به کسی

علی ابن ابیطالب :

سرلوحه کتاب سعادت بشر ، رفتار پاک و سجایای اخلاقی اوست

علی ابن ابیطالب :

بی خردتر از همه کسی است که خود را خردمندتر از همه پندارد

علی ابن ابیطالب :

شکیبایی در مصیبت ، از نشانه های مومن است

علی ابن ابیطالب :

شرط خرد حفظ تجربه ها و بکار بستن آنهاست

علی ابن ابیطالب :

هر کس در نقطه ضعف های دوست خود دقیق شود ، پیوند دوستی او قطع خواهد شد

علی ابن ابیطالب :

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

علی ابن ابیطالب :

هیچ شرافتی مانند فروتنی نیست

علی ابن ابیطالب :

برای مشاورت ، خردمندان را برگزین تا از ملامت و ندامت در امان باشی.

http://f۱۰.blogsky.com/۱۳۸۷/۰۲/