دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

مدرسه عشق


مدرسه عشق

بسیج لشکر مخلص خداست که دفتر تشکل آن را همه مجاهدان از اولین تا آخرین امضا نموده اند

بسیج لشکر مخلص خداست که دفتر تشکل آن را همه مجاهدان از اولین تا آخرین امضا نموده اند

امام خمینی(ره)

امروز روز پنجم آذرسالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان امام خمینی(ره) می باشد. روزی که امام بدون توجه به نظرات رایج زمانه با توکل به خدای حکیم با دور اندیشی و تدابیر خاص خود زمینه تشکیل ارتش مردمی و ذخیره الهی برای بقاء و ماندگاری نظام اسلامی را تدارک دیدند.

ذخیره الهی بودن بسیج معطوف به واقعیت «عالم به زمانه» بودن می باشد، به طوریکه آگاهی و شناخت فرصت ها و تهدیدهای موجود می تواند بسیج را در هر موقعیت مکانی و زمانی کارآمد و منحصر به فرد نگاه دارد.

به همین خاطر است که بسیج به خاطر خصایص وجودی و ذات خویش فقط به تفکر نابی وابسته است که امام روح الله آن را بنیانگذاری نموده اند.

اگر بخواهیم بگوییم بسیجی چه کسانی هستند؛ پاسخی نداریم جز اینکه بگوییم :«بسیجی یعنی مردم» و امام می فرمایند: «اگر مردم نبودند، نمی توانستید این جنگ را اداره بکنید، این شک ندارد مردم اداره کردند، یعنی این سپاه مردمند، این بسیجی ها مردمند، ارتش هم امروز مردم است.» ۷/۶/۶۲

اما اگر بخواهیم مفهوم بسیج را بدانیم باید بازهم به سخنان امام که بسیج بر اساس تفکر ایشان صورت گرفت مراجعه کنیم.

امام بسیج را شجره طیبه می دانند: «بسیج شجره طیبه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه های آن بوی بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق می دهد.»۲/۹/۶۷

امام بسیج را مدرسه عشق می دانند: «بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش برگلدسته های رفیع آن، اذان شهادت و رشادت سر داده اند.» ۲/۹/۶۷

امام بسیج را میقات پابرهنگان می دانند.

«بسیج میقات پا برهنگان و معراج اندیشه پاک اسلامی است که تربیت یافتگان آن، نام و نشان در گمنامی و بی نشانی گرفته اند.» ۲/۹/۶۷

امام بسیج را لشکر مخلص خدا می دانند.

«بسیج لشکر مخلص خداست که دفتر تشکل آن را همه مجاهدان از اولین تا آخرین امضا نموده اند.» ۲/۹/۶۷

با این ویژگی های معنوی این حقیقت به دست می آید که بسیج یک تفکر است و در اعصار جاری می باشد و می تواند در کلیه عرصه ها بروز و ظهور نماید. وقتی یک دانش آموز یا دانشجو به قصد قربت و برای رساندن کشور به مرزهای تعالی تلاش می کند حرکت وی یک حرکت بسیجی است.

وقتی یک کارگر به بهترین وجه برای رهایی کشور از وابستگی می کوشد کار و کوشش وی او را در زمره بسیجیان ثبت می نماید.

وقتی پیر و جوان، زن ومرد آمادگی دفاعی و عقیدتی خود را در دفاع از مرزهای جغرافیایی و عقیدتی به منصه ظهور می رسانند این آمادگی یک حرکت فراگیر بسیجی است.

رمز فراگیری تفکر بسیجی در اخلاص و کار صادقانه برای خدا است، به همین خاطر اندیشه بسیجی همان اندیشه گرانسنگی است که به نام خدا انقلاب اسلامی را آغاز کردند.امروز که کشور در آستانه تهدیدات فرهنگی و نظامی است بیش از گذشته به بسیج و بسیجی نیازمندیم و راه درست این است که همه عرصه های کشور با تفکر بسیجی اداره شود و باید هر چه سریع تر این مهم انجام گیرد.