سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

با انگیزه آنی عمل کردن


معتاد می خواهد، هرچه را که می خواهد، همان وقتی که می خواهد، به دست آورد. این خصلت که در شخصیت معتاد بسیار قوی و پابرجاست، بیش ار هر یک از خصلتهای دیگر او، باعث بوجود آمدن مشکلات …

معتاد می خواهد، هرچه را که می خواهد، همان وقتی که می خواهد، به دست آورد. این خصلت که در شخصیت معتاد بسیار قوی و پابرجاست، بیش ار هر یک از خصلتهای دیگر او، باعث بوجود آمدن مشکلات عدیده و دردسرهای فراوان در زندگی او می شود. دیدگاهها و اهداف دراز مدت و پروژه هایی که با صبر و برنامه ریزی سزوکار دارند، برای معتاد غریبه و غیر قابل فهم است. با احتیاط عمل کردن، به مرور کاری را انجام دادن، صبرکردن و تجزیه و تحلیل در وقت انتخاب، فکر کردن عمقی در مورد مشکلاتی که پیش می آیند و زندگی کردن در زمان حال که از خصایل افراد پخته و بالغ هستند، به ندرت در معتادان دیده می شود.

قبل از آنکه ناخوشی اعتیاد به مرحله مزمن و غیرقابل برگشت برسد، در مرحله ایی که هنوز قدرت کنترل مقدار و وقت مصرف وجود دارد، این حالت لذت جویی و تصمیم گیری آنی، بین مصرف بکنم یا نکنم که معمولا به مصرف بکنم ختم می شود، بیش از هر عمل دیگری، ناخوشی پیشرونده معتاد را به مرحله مزمن و غیرقابل برگشت می رساند. تصمیم گیری لحظه ایی، خصیصه و عاملی است که چه در حالت رنج و چه در حالت شادی و خوشی، چراغ سبز را جهت مصرف روشن می کند. در حالیکه در بیشتر مواقع اگر این عامل وجود نداشته باشد و شخص بتواند در مورد مصرف، چند دقیقه ایی به خود وقت بدهد، ممکن است در نظر گرفتن عواقب این کار او را از مصرف باز دارد و منصرف کند.

معتادان در برخورد با مشکلات، مسائل و اهداف خود، حالتی ناآرام و مجهول دارند و به جای عمیق شدن در آنها و انجام کار به خاطر نفس کار، سعی می کنند، سروته قضیه را به هم بیآورند. می گویند معتادان هیچ کاری را تمام نمی کنند؛ اگر کاری را که شروع کرده اند به سرعت و دلخواه پیش نرود فورا دلسرد می شوند. بعضی اوقات با شور و اشتیاق فراوان، پروژه ایی را که در حد کمال در ذهن خود مجسم کرده اند، شروع می کنند و وقفی متوجه می شوندکه در واقع پروژه و بازدهی آن با افکار و خواسته های بلند پروازانه آنان تفاوتهای فاحشی دارد، آن را رها می کنند. برای معتادان مشکل است که به قول معروف، پایشان را به اندازه گلیمشان دراز کنند.

نویسنده :سید محمد هاشم زمانی