یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

۳مهر ۱۳۸۶ ــ ۲۵ سپتامبر ــ لغو برنامه آموزش نظامی در دوره های متوسطه و عالی ایران!


۳مهر ۱۳۸۶ ــ ۲۵ سپتامبر ــ لغو برنامه آموزش نظامی در دوره های متوسطه و عالی ایران!

یک ماه پس از تعرض نیروهای انگلستان و شوروی به ایران به بهانه خطر دوستی ایران و آلمان برای متفقین، به خواست دولتهایی که ایران را اشغال نظامی کرده بودند و تحت فشار آنها که هدفشان …

یک ماه پس از تعرض نیروهای انگلستان و شوروی به ایران به بهانه خطر دوستی ایران و آلمان برای متفقین، به خواست دولتهایی که ایران را اشغال نظامی کرده بودند و تحت فشار آنها که هدفشان تضعیف حس میهندوستی در جوانان ایران و آمادگی دفاع از وطن بود، از سال تحصیلی ۱۳۲۰ - ۱۳۲۱ برنامه آموزش نظامی در دبیرستانها و دانشکده های کشور لغو شد. تا آن زمان، با این که ایران به صورت جداگانه دبستان و دبیرستان نظام داشت، مقدمات آموزش فنون نظامی و آشنایی با روش های دفاعی، یکی از دروس اجباری دوره های متوسطه و عالی کشور بود. تاریخ نشان داده است که از دوران اقتدار امپراتوری روم تا کنون، دولتهای برتری جو کوشیده اند که احساسات ناسیونالیستی ایرانیان خفته بماند و ایران از بنیه نظامی چشمگیر برخوردار نباشد که این دو عامل رابطه مستقیم با یکدیگر دارند؛ اگر احساسات ملی زنده شود تقویت نظامی متعاقب آن خواهد بود و بالعکس.