یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۸۵


● متولدین فروردین (بره):
در كارهایی كه مستقیما به تو ارتباطی ندارد دخالت نكن بهتر است در برابر بعضی حرفها و كارها سكوت پیشه كنی تا این موج بگذرد قطعا روزی نوبت حرف زدن تو خواهد …

متولدین فروردین (بره):

در كارهایی كه مستقیما به تو ارتباطی ندارد دخالت نكن بهتر است در برابر بعضی حرفها و كارها سكوت پیشه كنی تا این موج بگذرد قطعا روزی نوبت حرف زدن تو خواهد شد.

متولدین اردیبهشت (گاو):

جلوه های یك ارتباط عاطفی جدید در زندگی تو به چشم میخورد ایجاد هر رابطه ی تازه پا نهادن در یك دنیای تازه است كه با خود خوبیها و بدیهای خاص خودش را دارد و باید بهوش بود.

متولدین خرداد (دوقلوها):

این صداقت و رو راستی تو با دیگران به ویژه همسر است كه موجب میشود تا دیگران هم از تو استقبال كنند باید سعی كرد در روابط از سطح عمق رفت یعنی هر روز آنرا محكمتر و عمیقتر ساخت.

متولدین تیر (خرچنگ):

پیش از اجرای این برنامه یكبار دیگر باید جوانب آن را سنجید ممكن است نكات ظریف و كوچكی از چشم تو پنهان مانده باشد ولازم است نسبت به آنها آگاهی دقیقی داشته باشی.

متولدین مرداد (شیر):

این رقابت و یا حسادتی كه نسبت به تو اعمال میشود بخاطر كارها و برخوردهای توست پیشرفت و ترقی خودبخود خاری در چشم بعضیها خواهد بود اما تو نگران نباش و به كارهایت ادامه بده.

متولدین شهریور (سنبله):

خبر غیر منتظره ای امروز میرسد كه دوباره امید و اطمینان به تو هدیه خواهد كرد مدتی بود مساله ای فكر درون تو را بخود مشغول كرده بود امید میرود كه به زودی این نگرانی برطرف شود.

متولدین مهر (ترازو):

حضور زیبا و نكته سنج تو در هر جایی اثرگذار خواهد بود هشیاری و ذكاوت تو توجه خیلیها را به خود جلب خواهد كرد از این ثروت خداوندی باید در بهترین راهها استفاده كرد.

متولدین آبان (عقرب):

حدس و گمان تو موجب میشود كه از پیش بعضی از حوادث و یا اتفاقات را حدس زده و برای آنها چاره اندیشی كنی اما فراموش نكن كه همیشه و همه جا نمیتوان بر این حدسها تكیه كرد.

متولدین آذر (کمان):

اگر از قدرت سازماندهی و برنامه ریزی خود استفاده كنی به راحتی خواهی توانست بر بعضی از رقیبان یا دشمنان غلبه كنی خود را دست كم نگیر و بدان كه تو سرمایه های نهفته ی فراوانی داری.

متولدین دی (بز):

مدتها بود كه به دنبال دوستی همرنگ یا شریكی دلسوز و صمیمی برای زندگی میگشتی به زودی این آرزوی تو برآورده خواهد شد روزگار هجران و فراق به پایان رسیده و روزگار وصل خواهد آمد.

متولدین بهمن (ظرف آب):

به زندگی باید لبخند زد زندگی را باید مانند سیب تازه و سرخ در نهایت لذت و اشتها به دندان گرفت و شهد آنرا نوشید زندگی همواره به ما وفادار خواهد بود.

متولدین اسفند (ماهی):

اسراف و ولخرجی به ویژه در این روزها میتواند تو را دچار دردسرهای ناخواسته ای كند بنابراین بهتر است با دور اندیشی مراقب وضعیت اقتصادی خود و خانواده باشی.