شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

آن یک نفر، شمایید


آن یک نفر، شمایید

هر اندازه انسان کوشایی باشید،باوجودتمام تلاش هایتان، نمی توانید زندگی دیگران را کنترل کرده و شرایط شان را انتخاب کنید و یا به آن ها گوشزد کنید که چه کاری برای شان خوب است و …

هر اندازه انسان کوشایی باشید،باوجودتمام تلاش هایتان، نمی توانید زندگی دیگران را کنترل کرده و شرایط شان را انتخاب کنید و یا به آن ها گوشزد کنید که چه کاری برای شان خوب است و چه کاری بد.

اگر قرار باشد تنها یک نفر تحت کنترل شما باشد، آن یک نفر خودتان هستید، پس تمام تلاش تان را برای بالا بردن استانداردهای خود به کار ببرید.

مطمئن باشید در این صورت است که زندگی ارزشمندی خواهید داشت.