چهارشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 19 June, 2024
مجله ویستا

ورزش و کاهش تومور سرطانی


ورزش و کاهش تومور سرطانی

ورزش کردن در دوره شیمی درمانی، تاثیر داروهای ضدسرطانی را بیشتر می کند.

ورزش کردن در دوره شیمی درمانی، تاثیر داروهای ضدسرطانی را بیشتر می کند. به نقل از «MSN» محققان آمریکایی، در تحقیقات خود پی برده اند که ورزش کردن در دوره شیمی درمانی به طور چشمگیری تومور را کوچک می کند.

علت این امر افزایش جریان خون به تومور است که با خود داروی بیشتری حمل می کند.

به گفته محققان، از این پس برای کاهش عوارض جانبی، بیماران می توانند میزان کمتری داروی شیمی درمانی مصرف کنند.

مترجم: کشمیری