شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

هادی / محمدهادی‌‌‌‌بن حدامین تهرانی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۱۳۲۱) قمری
محل تولد: ایران - تهران - تهران
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه و عالم امامی
در آن شهر نشو و نما یافت. سپس به اصفهان منتقل و سرانجام در نجف ساکن شد. نزد …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۱۳۲۱) قمری
محل تولد: ایران - تهران - تهران
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه و عالم امامی
در آن شهر نشو و نما یافت. سپس به اصفهان منتقل و سرانجام در نجف ساکن شد. نزد فاضل ایروانی و میرزا محمدحسن شیرازی و شیخ مرتضی انصاری و شیخ عبدالحسین تهرانی کسب علم کرد. از جمله شاگردان او میرزاصادق مجتهد تبریزی را می‌توان نام برد. در نجف درگذشت. از آثار وی: "الاتقان" ، در اصول فقه؛ "الاستصحاب"؛ "تعارض‌الأدله"؛ "محجهٔ‌العلماء فی‌الادلهٔ‌العقلیهٔ"؛ تفسیر "آیهٔ‌النور"؛ "ودائع‌النبوهٔ"؛ "منظومه" ، در کلام؛ "منظومه" ، در نحو.