چهارشنبه, ۶ تیر, ۱۴۰۳ / 26 June, 2024
مجله ویستا

فانوسی برای روز


فانوسی برای روز

خورشید در آسمان است

خورشید در آسمان است

ولی تو فانوسی برای این روز روشن کن....!

عابدین پاپی