جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

چرا نمیتوانیم خود را غلغلک دهیم


وقتی کسی خود را غلغلک میدهد معمولاً خنده اش نمی گیرد. امّا بسیاری از افراد هستند که اگر کسی دست به نقاط حساس و غلغلکی بدن آنها بزند، از خنده روده بر میشوند و این حالت در بعضی افراد آنقدر شدید است که ممکن است از شدت خنده نفسشان بند آید. امّا همین افراد نمی توانند خودشان را غلغلک بدهند.

نقاط حساس و غلغلکی در افراد مختلف متفاوت است و معمولأ نقاطی مانند زیرگلو، بناگوش پهلوها، شکم و کف پا از حساس ترین نقاط بدن در مقابل غلغلک به شمار می آیند و رشته های عصبی که در این نقاط قرار دارند در مقابل کوچکترین تماس دست افراد دیگری غیر از خود شخص واکنش نشان می دهند و باعث به خنده افتادن او می شوند.

امّا همین نقاط در ۹۵% موارد در مقابل « تحریک خودی » واکنش مورد انتظار را نشان نمیدهند و آدم غلغلکی نمی تواند با تحریک این نقاط خودش را به غلغلک بیاندازد. البته در مورد کف پا وضعیت کمی فرق میکند ولی تحریک کف پا هم توسط خود شخص ، او را به خنده نمی اندازد بلکه حالتی را در او ایجاد میکند که میتوان گفت چندش آور است.

نتایج تحقیقات گسترده محققان حاکی از این است که مرکز غلغلک در قسمت پایینی پشت مغز و تقریباً بالای مخچه قرار دارد و رشته های عصبی که از این قسمت منشعب میشوند و در نقاط مختلف پراکنده اند در بعضی قسمت ها تراکم بیشتری دارند و همین قسمت ها در مقابل تحریک خارجی حساسیت نشان می دهند و شخص به خنده می افتد.

این قسمت از مغز به شکل حیرت آوری نوع تماس را تجزیه و تحلیل کرده و به سرعت تشخیص میدهد که تحریک انجام شده خودی است یا غیر خودی و در صورتی که مشخص شود تماس از طرف خود شخص است به آن جواب نمی دهد و حالت خنده را ایجاد نمی کند.

شناسایی خودی و غیر خودی در مغز احتمالاً با استفاده از کدهای مختلف انجام می شود و از آنجا که واکنش افراد غلغلکی به تحریکات خارجی در واقع یک حالت دفاعی است که بدن به خود می گیرد ، هنگامی که خود شخص این تحریک را انجام دهد ، مغز احساس خطر نمی کند و مکانیسم واکنش فعال نمی شود.