پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

حسین حجازی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: (۱۲۷۹ -۱۳۵۹) شمسی
محل تولد: ایران - همدان - ملایر
شهرت علمی و فرهنگی: روزنامه‌‌نگار و مترجم
تحصیلات خود را در بیروت گذراند. دوران خدمات اداری او در وزارت …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: (۱۲۷۹ -۱۳۵۹) شمسی
محل تولد: ایران - همدان - ملایر
شهرت علمی و فرهنگی: روزنامه‌‌نگار و مترجم
تحصیلات خود را در بیروت گذراند. دوران خدمات اداری او در وزارت راه گذشت و در آنجا حدود چهار سال سردبیری "نامۀ راه" را برعهده داشت و در آن نوشته‌‌های ادبی و اجتماعی خارجی را ترجمه و نشر می‌‌کرد. چندی نیز سردبیر مجلۀ "راه نو" بود. وی پس از آن در سال ۱۳۲۳ش به‌‌ چاپ و نشر مجلۀ "جهان نو" پرداخت ، این مجله در سال ۱۳۳۳ش از انتشار بازماند. تا اینکه از سال ۱۳۴۵ش به‌‌طور ماهنامه مجدداً انتشار یافت. حسین حجازی در اواخر عمر کتابخانهٔ شهرداری را تأسیس کرد. از آثار وی: ترجمه‌‌های "بزرگترین شخصیت در تاریخ بشریت" ، از م. زمیر؛ "انسان آینده" ، از لئونارد داروین؛ "عصمت عروس می‌‌شود" ، نوشتۀ گرین ویشرپین.