پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

نحوه عملكرد برنامه اجرایی REGEDIT.EXE


به وسیله این برنامه می‌توان دستورات و مقدارهای رجیستری را به دلخواه ایجاد و یا تغییر. هر تغییری را كه از طریق این برنامه در رجیستری ایجاد شود، مستقیما در فایلهای SYSTEM.DAT , USER.DAT اعمال …

به وسیله این برنامه می‌توان دستورات و مقدارهای رجیستری را به دلخواه ایجاد و یا تغییر. هر تغییری را كه از طریق این برنامه در رجیستری ایجاد شود، مستقیما در فایلهای SYSTEM.DAT , USER.DAT اعمال می‌شوند. هر تغییری در رجیستری سریعا اعمال خواهد شد و برنامه REGEDIT.EXE منتظر تائید از طرف كاربر نخواهد شد. برای اجرای این برنامه وارد منوی RUN‌ از دكمه START شده و اسم فایل را تایپ می‌كنیم و با انتخاب كلید OK این برنامه اجرا خواهد شد. این برنامه دارای دو پنجره می‌باشد كه در پنجره سمت چپ ریشه و شاخه‌های رجیستری می‌باشد و در سمت راست دستور و مقدار آن مشخص می‌شود.

در پنجره سمت چپ یك ریشه به نام MY COMPUTER و ۵ شاخه با عنوانهای زیر موجود دارد.

۱- HKEY_CLASSES_ROOT : شامل تناظر پسوند فایلها و سایر تنظیمات سیستم است.

۲- HKEY_CURRENT_USER : شامل تنظیماتی است كه مختص كاربر فعلی است.

۳- HKEY_LOCAL_MACHINE : شامل تنظیماتی است كه بطور سراسری اعمال می‌شود و به كاربر وابسته نیست.

۴- HKEY_USERS : شامل تنظیماتی است كه مختص هر یك از كاربران متعدد كامپیوتر از جمله كاربر فعلی است.

۵- HEKY_CURRNET_CONFIG : شامل تنظیماتی است كه مختص پیكربندی سخت افزار موجود می‌باشد.

این پنج شاخه به نوبه خود دارای زیر شاخه‌هایی می‌باشند.

در پنجره سمت راست دستور و مقدار آنها مشخص می‌شود. هر مقداری كه به یك دستور رجیستری اختصاص می‌دهیم می‌تواند دارای نوع‌های مشخصی باشد. در رجیبستری برای این مقدار ۱۱ نوع از پیش تعریف شده وجود دارد. با این وجود برنامه‌های كاربردی نیز می‌توانند نوع‌های مخصوص به خود را تعریف كنند.

این ۱۱ نوع به سه دسته مهم تقسیم می‌شوند:

الف) نوشتاری (متن)

ب ) عددی

ج ) باینری

الف) از انواع نوشتاری مهمترین آنها REG_SZ , REG_EXPAND_SZ ‌میباشد.

ـ نوع REG_EXPAND_SZ :

بیشتر در ویندوزهای XP,۲۰۰۰ بكار گرفته می‌شود. از این نوع بیشتر برای رشته‌های حروفی بكار برده می‌شود كه شامل متغیرهایی است كه در مسیر دیگر تعریف شده و بین علامت % قرار گرفته‌اند مانند %SYSTEM ROOT% .

ـ نوعREG_SIZE :

برای داده‌های نوشتاری (متنی) عادی مانند "YES" و یا مانند “C:\WINDOWS\SYSTEM\SHELL۳۲.DLL” بكار می‌رود.

ب ) در نوع عددی دو نوع به نامهای REG_DWORD , REG_BINARY به كاربرده می‌شود.

ـ نوع REG_DWORD : برای اعدادی به كار می‌رود كه به شكل استاندارد بكار می‌روند.

ـ نوع REG_BINARY : برای اعداد در مبنای HEX بكار برده می‌شود.