سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

آلومین دودی


گردی با ابعاد میکرونی، با احیاء شعله‌ای کلرید آلومینیوم تهیه می‌شود. در اندودها و برای تقویت پلاستیک‌ها، در تولید آهنربای فریتی سرامیکی کاربرد دارد.
دورآلومین - گروهی از …

گردی با ابعاد میکرونی، با احیاء شعله‌ای کلرید آلومینیوم تهیه می‌شود. در اندودها و برای تقویت پلاستیک‌ها، در تولید آهنربای فریتی سرامیکی کاربرد دارد.

دورآلومین - گروهی از آلیاژهای آلومینیوم نیم‌محتوی مس و یکی از عنصرهای منگنز، سیلیسیم، آهن و منیزیم است.