دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا

آبله مرغان در کودکان


آبله مرغان در کودکان

درمان آبله مرغان کودکان شامل علامت درمانی و نیز استفاده از داروهای ضدویروس است...
تجویز آسیکلوویر تزریقی در کودکان مبتلا به ضعف سیستم ایمنی و بدخیمی الزامی است. در کودکان با …

درمان آبله مرغان کودکان شامل علامت درمانی و نیز استفاده از داروهای ضدویروس است...

تجویز آسیکلوویر تزریقی در کودکان مبتلا به ضعف سیستم ایمنی و بدخیمی الزامی است. در کودکان با فعالیت طبیعی دستگاه ایمنی نیز شروع آسیکلوویر خوراکی در ۲۴ ساعت اول شروع بیماری باعث تسریع روند بهبود، کاهش تعداد ضایعات و کاهش تب می‌شود.

البته بر اساس عقیده کمیته بیماری‌های عفونی انجمن متخصصان اطفال آمریکا، در کودکان سالم کمتر از ۱۲ سال به طور روتین نباید آسیکلوویر خوراکی برای درمان آبله مرغان تجویز شود.

Rx:

۱) Hydroxyzine, Syrup. ۱۰mg/۵cc, ۰.۵ mg/kg, q۶h N=۱ bottle (برحسب وزن کودک محاسبه می‌شود) OR

Diphenhydramine HCL, Elixir. ۲.۵mg/۵cc, ۰.۵mg/kg, q۶h, N=۱ bottle

(بر حسب وزن کودک محاسبه می‌شود)

۲) Acetaminophen Oral solution, ۱۲۰mg/۵cc, q۶h, N=۱bottle ۳) Acyclovir Tab. ۲۰mg/kg, q۶h N=۲۰

در کودکان مبتلا به نقص ایمنی:

Acyclovir, Amp. ۱۰ mg/kg, q۸h, N=۷

منبع: American Academy of Family Physicians