شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

پوتین, کرملین را رها نمی کند


پوتین, کرملین را رها نمی کند

ولادیمیر پوتین, رئیس جمهور روسیه مخالفان سیاست خود را که از غرب حمایت و پشتیبانی می شوند به شغال هایی تشبیه کرده است که دشمنان داخلی و خارجی روسیه می خواهند این کشور را با کمک این عوامل سر سپرده ضعیف تر نمایند

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه مخالفان سیاست خود را که از غرب حمایت و پشتیبانی می شوند به شغال هایی تشبیه کرده است که دشمنان داخلی و خارجی روسیه می خواهند این کشور را با کمک این عوامل سر سپرده ضعیف تر نمایند. پوتین با چنین سخنانی در یک میدان ورزشی در شهر مسکو در برابر گروه های جوانان حاضر شد و از آنها تقاضا کرد که برای پیروزی وی و حزب روسیه واحد در انتخابات پارلمانی که ۲ دسامبر برگزار می شود حضور فعال داشته باشند. به گزارش ایراس، پوتین در این سخنرانی گفت: متأسفانه در داخل این کشور افرادی پیدا می شوند که در اطراف سفارتخانه خارجی و نمایندگی های دیپلماسی خارجی چون شغال چرخ می زنند و در عوض کمک به مردم خود به پشتیبانی و کمک حکومت های خارجی امید می بندند. پوتین افزود که برای حمایت از سیاست امروزه دولت روسیه، پیروزی حزب «روسیه واحد» امری حیاتی و واجب باید تلقی شود. در همین حال منتقدین کرملین می گویند: پشتیبانی اکثر مردم از پوتین و حزب روسیه واحد و در عین حال شیوه شدید الحن رهبری و تمایل و خودکامگی باعث آن می شود که بعد از انتخابات در روسیه رژیم تک حزبی نظیر شوروی حکمفرما گردد. یکی از معروفترین مخالفین پوتین گری گاسپارو ف، چندی پیش در صحبت با خبرنگاران بر این سخنان تأکید کرده و گفت: در دوران ریاست جمهوری پوتین، دولت روسیه به تدریج خراب شد. امروز همه بخش های سرمایه داری و تولید کننده مهم و فعالیت های پر سود و منفعت اقتصادی از ساختار های دولتی به شرکت های معروف خصوصی همچون گاز پروم و روس نیفت تبدیل شده است.

گری گاسپاروف یکی از فعالترین مخالفان دولت فعلی روسیه است که بواسطه انتقاد های شدید خود از سیاست های کرملین نتوانست به انتخابات راه پیدا کند. تحلیلگران جناح های مخالف صحبت های پیش از انتخابات ولادیمیر پوتین را در برابر جوان ها شبیه سخنرانی های رهبران شوروی ارزیابی می کنند که در اصل بی بنیاد است. این در حالی بود که سخنرانی پوتین در جمع جوانان روسیه که در استادیوم ورزشی شهر مسکو برگزار شد از طریق شبکه اول تلویزیون روسیه پخش شد و در واقع رئیس جمهور روسیه در این سخنرانی حرف جدید نزد و صحبت های او نسبت به غرب باز هم گفته شده بود و در گذشته هم برخی از گروه ها را در دشمنی با ملت روسیه متهم کرده بود، ولی تفاوت در سخنرانی اخیر پوتین را باید در لحن او دید که این بار به مراتب شدید تر از گذشته بود و موضوع سخنان اش مشخص تر بود. با وجود شباهت سخنرانی او با سخنرانی های استالین در دوران شوروی و یا هیتلر در آلمان، وی امکان استفاده از حربه تعقیب مخالفان و منتقدانی را که این رهبران طی دوران دیکتاتوری خود در اختیار داشتند، در دست ندارد. مخالفان پوتین می گویند: حکومت پوتین نمی تواند همه مردم را بصورت دسته جمعی از کار برکنار کند زیرا شمار زیاد مردم در بخش هایی فعالیت دارند که بطور مستقل به حکومت وابسته نیست. حکومت پوتین امکان ندارد مردم را دسته جمعی به زندان ها روانه کند. رژیم پوتین نمی تواند به مردم، مانند رژیم های توتالیتری دوران شوروی فشار بیاورد. زیرا حکومت می خواهد از گذشته نیرو بگیرد، اما در پس پرده این انرژی، یک خلاء کامل هویدا است. اما با وجود این گروه های مخالف پوتین، اکثریت مردم در سراسر روسیه، از وی پشتیبانی می کنند و این معروفیت و محبوبیت گاهی در سایر قلمرو های جمهوری های دیگر شوروی نیز دیده می شود و در حال افزایش است.

دلیل این محبوبیت و علاقمندی به پوتین چیست ؟ باید توجه داشت که بعد از فروپاشی شوروی، اکثر جمهوری های عضو این اتحاد با خرابی ها و محرومیت های زیادی رو به رو شدند و دوران پوتین فرصت های بیشتری برای بهبود اوضاع و جبران خرابی در میان آنها بوجود آمد. شاید برای مردم حوزه شوروی فرق ندارد که این یا آن رژیم سیاسی از کدام ایدئولوژی بهره می گیرد بلکه برای آنها ثبات و اعتدال خیلی مهمتر از بسیاری چیز های دیگر است. اما وقتی حکومت کوشش می کند با مردم بازی کند توازن از بین می رود. چنین مردم فریبی مدت زیادی دوام نمی یابد. خود همین جوانان و بخش دیگر مردم روسیه از پوتین انتظار عمل دارند، اما منتقدین او معتقدند عمل به این قول ها از واقعیت دور است. ولادیمیر پوتین که زمان ریاست جمهوری اش در ماه مارس سال ۲۰۰۸ به اتمام می رسد، در انتخابات پارلمانی روسیه در صدر فهرست حزب روسیه واحد قرار خواهد گرفت. با در نظر گرفتن این که طبق قانون اساسی روسیه پوتین نمی تواند برای بار سوم در انتخابات روسیه مدعی کرسی ریاست جمهوری شود، تحلیلگران بر این باورند که توسط پارلمان، وی می تواند نفوذ زیاد خود را در سیاست کشور حفظ کند. برخی از کارشناسان احتمال می دهند که پوتین مقام نخست وزیری روسیه را کسب خواهد کرد. بدین طریق باز این پوتین است که کشتی روسیه را هدایت می کند، امری که خواست اکثریت مردم روسیه است.