دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا

برخی دیگر از رویدادهای ۷ جولای


● ۱۷۵۳: پارلمان انگلستان قانون اعطای تابعیت انگلستان به یهودیان را تصویب کرد.
● ۱۸۱۵: نیروهای متحدین پس از شکست ناپلئون در جنگ واترلو و تسلیم شدنش ، وارد پاریس شدند.
● ۱۹۳۷: با …

۱۷۵۳:

پارلمان انگلستان قانون اعطای تابعیت انگلستان به یهودیان را تصویب کرد.

۱۸۱۵:

نیروهای متحدین پس از شکست ناپلئون در جنگ واترلو و تسلیم شدنش ، وارد پاریس شدند.

۱۹۳۷:

با تعرض ارتش ژاپن به حومه پکن ، جنگ پرتلفات ژاپن با چین اغاز شد.

۱۹۶۶:

( ۱۳۴۵ خورشیدی ) : قانون ایجاد شوراهای داوری در مناطق شهری ایران لازم الاجرا شد. اعضای این شوراها که انتخابی بودند اختلافهای کوچک را از راه داوری و کدخدا منشی حل می کردند ، تقریبا همان کاری که خانه های انصاف در روستاها انجام می دادند. تشکیل این شوراها بار دادگستری را تا حدی کم کرد.

۱۹۶۶:

( ۱۳۴۵ ) : ایران دارای خطوط هواپیمایی ملی ( دولتی ) در سطح بین المللی شد . قانون اساسی جمهوری اسلامی هم دولتی بودن شرکتهای هوایی ایران را تصریح کرده است.

۱۹۷۸:

(۱۳۵۷ خورشیدی ) : بخش فارسی رادیو دولتی انگلستان ( بی بی سی ) بر میزان مطالبی که ضدیت با شاه وقت ایران در آنها آشگار بود به صورتی چشمگیر افزود.