شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

۲۴ اوت سال ۱۹۰۲ ـ تاثیر اقتصاد و اوضاع جغرافیایی در تکوین تاریخ - اگر یک انسان ناکامل رئیس دولت شود ...


۲۴ اوت سال ۱۹۰۲ ـ تاثیر اقتصاد و اوضاع جغرافیایی در تکوین تاریخ - اگر یک انسان ناکامل رئیس دولت شود ...

امروز زادروز فردیناند (فردینان) برودل تاریخنگار فرانسوی است که ۲۴ اوت سال ۱۹۰۲ به دنیا آمد و ۲۷ نوامبر سال ۱۹۸۵ در گذشت. بسیاری از اصحاب نظر وی را بزرگترین مورخ قرن ۲۰ فرانسه …

امروز زادروز فردیناند (فردینان) برودل تاریخنگار فرانسوی است که ۲۴ اوت سال ۱۹۰۲ به دنیا آمد و ۲۷ نوامبر سال ۱۹۸۵ در گذشت. بسیاری از اصحاب نظر وی را بزرگترین مورخ قرن ۲۰ فرانسه می دانند. وی معتقد به تاثیر اقتصاد و اوضاع جغرافیایی در تکوین تاریخ بود. در تاریخنگاری تاکید بر انعکاس کامل و روشن شرح هر رویداد و گزارش علل و نتایج وقایع داشت تا از آن پند گرفته شود. برودل می گفت که دمکراسی پس از تکامل، جامعه را به سوسیالیسم گرایش می دهد. به عبارت دیگر؛ دمکراسی واقعی به سوسیالیسم ختم می شود.

وی ثابت کرده است که اکثریت مردم، صرف نظر از این که در کدام کشور زندگی می کنند، شناخت کامل و درست از دمکراسی و موهبت آن ندارند و طوطی وار در انتخابات شرکت می کنند و رسانه ها که عمدتا در کنترل اصحاب قدرت و یا پول هستند تلاش لازم برای روشن ساختن مردم و آشنا کردن آنان با دمکراسی بعمل نیاروده اند. رسانه ها تنها ظاهر رویداد را منعکس می کنند و واقعیت ها را علنی نمی سازند. به باور برودل، بدون داشتن مولف و روزنامه نگار شجاع و انساندوست نمی شود اطمینان به تکامل انسان داشت و همه مسائل و مشکلات، ساخت و دسپخت انسان ناقص است، مخصوصا که اگر یک «انسان ناکامل» رئیس یک دولت شود.

برودل کارشناس «تاریخ اقتصاد ـ اجتماعی» بود . مهمترین تالیفات او عبارتند از: کتاب سه جلدی تمدن و کاپیتالیسم در قرون ۱۵ تا ۱۸ (پیش از دوران صنعتی شدن)، دنیای مدیترانه باستان، دنیای مدیترانه در قرون جدید، برتری اسپانیا (دوران فیلیپ دوم)، درباره تاریخ، خارج از ایتالیا، تاریخ تمدن، هویت فرانسه و ....