سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

سیاهچاله گرسنه و لذت از خوراك ستاره ای


سیاهچاله گرسنه و لذت از خوراك ستاره ای

جزئیات بی نظیر چرخش سهمگین ماده به سمت پائین مری یك سیاه چاله غول آسا توسط تلسكوپ VLT رصد شده است. نور درخشان واقع در مركز توسط یك سیاهچاله غول آسا كه مشغول بلعیدن محیط اطراف خود …

جزئیات بی نظیر چرخش سهمگین ماده به سمت پائین مری یك سیاه چاله غول آسا توسط تلسكوپ VLT رصد شده است. نور درخشان واقع در مركز توسط یك سیاهچاله غول آسا كه مشغول بلعیدن محیط اطراف خود می باشد ایجاد می شود. NASA

كهكشان (NGC ۱۰۹۷) در حدود ۴۵ میلیون سال نوری از زمین فاصله دارد كه در مركز با نور نسبتا درخشانی نورافشانی می كند. گمان می رود كه این نور سیاهچاله ای است كه گاز و ستاره های مجاور را می بلعد. اما تابش خیره كننده این نور باعث شده كه جزئیات این فعل و انفعالات در تصاویر دیده نشوند.اخترشناسان اكنون یكی از چهار تلسكوپ ۸ متری VLT را مورد استفاده قرار داده اند تا از مواد در حال چرخش به سوی مركز این كهكشان به روش نزدیك به فرو قرمز (near-infrared) تصویر برداری كنند.آنها با پوشاندن نور درخشان اطراف سیاهچاله با استفاده از روش تنظیم اپتیكی(adaptive optics) و سپس تصویر برداری از بازوهای دوار موفق به رصد این پدیده شده اند. روش تنظیم اپتیكی برای برطرف كردن تاثیر مات كننده اتمسفر زمین در تصاویر بكار می رود.آلمودنا پریتو (Almudena Prieto) از موسسه ماكس پلانك فیزیك هسته ای هایدلبرگ آلمان كه مسئول این تحقیق می باشد می گوید" احتمالا این اولین باری است كه تصویر كاملی از پروسه انتقال ماده از بخش اصلی كهكشان به سمت انتهای هسته گرفته شده است".

بازوهای دوار ستاره ها و گاز به صورت خطهای تاریك در این تصویر فروسرخ از مركز كهكشان NGC ۱۰۹۷ دیده می شوند.بیش از ۳۰۰ منطقه كه در آنها ستاره ها شكل می گیرند در سرتاسر حلقه گاز و غباری كه در این تصویر از مزكر كهكشان NGC دیده می شود پراكنده می باشند. نور درخشان واقع در مركز توسط یك سیاهچاله غول آسا كه مشغول بلعیدن محیط اطراف خود می باشد ایجاد می شود. اختر شناسان از بازوهای حلزونی شكل كم نوری از ماده (به رنگ قرمز) در مركز كهكشان NGC ۱۰۹۷تصویربرداری كرده اند.