سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

ژیروسکوپ


که در آن روتور کره‌ای شکل از انیوبیوم مافوق هادی در درجه حرارت حدود صفر مطلق شروع به چرخش می‌کند. در وحله نخست سیم پیچ‌های تحریک، جریانی در حلقه‌های اطراف روتور تا درجه حرارت …

که در آن روتور کره‌ای شکل از انیوبیوم مافوق هادی در درجه حرارت حدود صفر مطلق شروع به چرخش می‌کند. در وحله نخست سیم پیچ‌های تحریک، جریانی در حلقه‌های اطراف روتور تا درجه حرارت صفر مطلق، یک میدان مغناطیسی در اطراف روتور ایجاد می‌شود. بعد از چرخش ابتدائی به‌وسیله جریانی از گاز هلیم، وروتور به‌طور مداوم تحت اثر میدان مغناطیسی پدید آمده تا بقای درجه حرارت حدود صفر مطلق می‌چرخد.

ژیروسکوپ الکترواستاتیک

نوعی ژیروسکوپ که در آن یک گلوله کوچک بریلیم در محفظهٔ خلاء و میان شش الکترود در محفظه‌ای سرامیک محصور شده است. سیم پیچ‌های خارجی یک میدان مغناطیسی چرخان تولید می‌کنند که بر اثر آن گلوله با سرعتی حدود ۳۰۰۰۰ دور در دقیقه میچرخد و مدت زمان برای ایستادن آن ممکن است تا ۵۰۰ روز طول بکشد. دو آشکارساز فتوالکتریک وضعیت و علامت روی گلوله را حس کرده و می‌توانند سیگنال‌هائی پدید آورند که برای مشخص کردن و کنترل حرکت محور چرخشی آن بکار رود.

ژیروسکوپ لیزری

نوعی ژیروسکوپ که در آن دو پرتو لیزر، در جهت مخالف روی مسیر حلقوی شکلی که به‌وسیله سه یا تعداد بیشتری آینه پدید آمده است. عبور می‌کنند. بر اثر تغییر وضعیت حلقه، مسیرهای در جهت عقربه‌های ساعت و عکس آن دارای طول‌هیا مختلفی است و فرکانسی متناسب با تغییر وضعیت ژیروسکوپ تولید می‌شود.