سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

سیدعلی غروی شرف‌الدین حسینی استرآبادی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۹۶۵) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عالم امامی
وی از علماء بزرگ امامی و از شاگردان محقق کرکی بود. از آثارش: "تأویل‌الآیات الظاهرهٔ فی …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۹۶۵) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عالم امامی
وی از علماء بزرگ امامی و از شاگردان محقق کرکی بود. از آثارش: "تأویل‌الآیات الظاهرهٔ فی فضل‌العترهٔ‌الطاهرهٔ" یا "الآیات‌الباهرهٔ"؛ "الفوائد الغرویهٔ" در شرح "الجعفریهٔ" استادش محقق کرکی.