پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

جلال‌الدین محمود سلطانی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س نهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
ملقب به قطب مغیثی سلطانی. وی از معاصران و شاگردان میرزا جعفر بایسنقری و از اقران عبدالله طباخ …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س نهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
ملقب به قطب مغیثی سلطانی. وی از معاصران و شاگردان میرزا جعفر بایسنقری و از اقران عبدالله طباخ اظهر تبریزی بود. سلطانی را خط ثلث ، تالی یاقوت مستعصمی دانسته‌اند. از آثار وی: قرآن وزیری ، خشتی ، با جلد میشن منگنه مذهّب. دو صفحهٔ افتتاح متن و حاشیهٔ مذهّب عالی ، به خط ثلث کتابت خفی ممتاز و رقاع عالی ، با رقم: "نقل من کتابهٔ...یاقوت المستعصمی ...علی یدالعبد الفقیر‌الله الغنی محمود السلطانی...فی اواخر جمادی‌الاول سنهٔ ست و اربعین و ثمانمائهٔ بدارالسلطنه هراهٔ".